Home

Wie leidt ons veilig uit het coronaslachtveld?

“Er is dringend een bekwame cockpit nodig om veilig uit het coronaslachtveld te geraken. Want na hun crash met 10.000 doden en verwoestende lockdown leggen de beleidsvoerders zich nu al neer bij een tweede besmettingsgolf. Zo maken ze de onverantwoordelijkheid tot systeem.” Dat stond op 20 mei 2020 in 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden? Met te veel beleidsvoerders die tal van levens op het spel blijven zetten, publiceert Pala dat hoofdstuk 9 volledig.

(20 mei 2020)
Zeker is, dit land heeft geen bekwame cockpit die de 11,5 miljoen burgers goed door de coronastorm loodst. In de zogenaamde cockpit van de coronacrisis staan velen op elkaars tenen en adviseren tegen de sterren op. Maar een bedreven, betrouwbare piloot? Neen, die zit er niet. Die zou geen crash van 10.000 doden en een lockdown hebben veroorzaakt.

Die stuurloosheid is niet enkel een probleem van gisteren, ze is acuut problematisch voor wat vandaag en morgen moet worden aangepakt. Zeker de volksvertegenwoordigers moeten zich deze dwingende vraag stellen.

Hoe geraken we met 11,5 miljoen veilig uit het coronaslachtveld?

De feiten confronteren ons met een onontkoombare werkelijkheid. We kunnen voor een geslaagde exit onmogelijk vertrouwen op de huidige ‘gidsen’. Hun maandenlange beleid van nietsdoen én vervolgens veelvuldig tekortschieten veroorzaakte een even lange ongestoorde rondreis van een gevaarlijk virus, een torenhoge oversterfte van vele duizenden in de steek gelaten medeburgers en onschatbaar welzijns- en welvaartsverlies.

Er staat teveel op het spel

Onze volksvertegenwoordigers dragen een zware verantwoordelijkheid.

Zij moeten de beleidsvoerders op de rooster leggen over alle falen in deze coronacrisis.

Nog dringender is dat zij onmogelijk kunnen geloven dat deze falende gidsen bekwaam zijn om de zoektocht naar de uitweg te leiden; dat zij snel en op de meest intelligente wijze gezondheid, economie en welzijn weten te herwinnen, net al wat door hun rampzalige non-beleid verloren ging? Zo naïef mogen zij niet zijn. Er staat teveel op het spel. Want nooit sinds de opeenvolging van twee wereldoorlogen, verbonden door de diepste economische crisis van de 20ste eeuw, stond de menselijke samenleving zo zwaar onder druk.

Waarom zich quasi neerleggen bij tweede golf?

Bij al wie kwetsbaar is, wij allemaal, en niet in het minst bij handelaars, kunstenaars, horeca-uitbaters en al wie van evenementen, voorstellingen, optredens, samenkomsten allerhande of toerisme moet leven, zal de schrik sterk opleven. Nadat het beleid het virus niet kon weghouden en de besmetting niet kon indammen met als gevolg 10.000 doden en een verwoestende lockdown … legt dat beleid er zich nu al bij neer dat een tweede besmettingsgolf wellicht niet te vermijden is.

Zo maken falende gidsen de onverantwoordelijkheid tot systeem. De nood aan een vooruitziende bekwame cockpit die een tweede (en derde …) besmettingsgolf en lockdown weet te voorkomen is in alle opzichten van levensbelang.

Bron en boekinfo
Dit is het hoofdstuk 9 uit het Pala e-boek Barrez Dirk, 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden?, Pala.be, 21 september 2020 - 2de editie inclusief essay De HALFsamenleving. Ze strompelt voort | 20 mei 2020 (1ste editie), 32 p, e-publicatie in pdf formaat - klik hier voor info en bestellen

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be
 

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook