Home

PALA te gast bij KLARA over brede gezondheid en coronabeleid – beluister de podcast

Op 26 februari 2021 was Pala te gast bij het KLARA programma Zeitgeist. De uitzending is beschikbaar als podcast – klik hier om dit programma te beluisteren. We nemen hier de aankondiging over.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, deel 5. Worden we ziek door de wereld waarin we leven, en het beleid dat daarin gevoerd wordt? Werner Trio gaat in gesprek met journalist Dirk Barrez, die pleit voor een gezondheidspartij.

Hij is hoofdredacteur van pala.be, een online platform en nieuwsbrief waarin op zoek gegaan wordt naar een betere wereld. En die ziet er in de ogen van Pala ecologischer, socialer en democratischer uit.

Dirk Barrez is niet mals voor de manier waarop beleidsmakers èn wetenschappers zijn omgegaan met de coronapandemie. Hij ziet er een voorbeeld in van de HALFsamenleving, die al decennia bestaat maar nog niet eerder zo zichtbaar werd. Essentiële problemen worden niet ten gronde aangepakt, aldus Barrez, en blijven daarom aanslepen. Maar bevoegde instanties zetten geen stappen om die fouten aan te pakken.

Barrez vreest dat we met dit halfbeleid nooit het hoofd zullen kunnen bieden aan nieuwe pandemieën, klimaatverandering, antibioticaresistentie en andere problemen die ons voortbestaan bedreigen. De enige uitweg ziet hij in een gezondheidspartij die onze instituten grondig herdenkt.

Een tegendraadse blik op de samenleving, kritisch bevraagd door Werner Trio.

Klik hier om de KLARA podcast Zeitgeist van 26 februari 2021 Een gezonde geest in een gezond lichaam, deel 5 te beluisteren


 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook