Home

Coronabrief aan medeburgers, verkozenen, rechters, pers

Dit is de inleiding van de nieuwe publicatie
Tienduizend doden & lockdown.
Waren ze te vermijden?

Beste volksvertegenwoordigster/-er,

Sinds het coronavirus zich aankondigde en rondtoert, zijn er steeds meer redenen om almaar ongeruster te worden over het gevoerde beleid. Ik waardeer onze – weliswaar gebrekkige - democratie en ben tegelijk uiterst kritisch over haar werking. Daarvan getuigt recent nog het boek 11 politieke dwaasheden over het onvermogen om problemen tijdig te zien én grondig aan te pakken.

Observatie van de pandemie leidde al op 12 maart 2020 tot een artikel in Pala met de kritische vraag: “Waarom deden Europese landen niet wat China (na de initiële laksheid), Taiwan en Singapore wel doen? Waarom kozen de meeste Europese landen voor een tragere, minder strenge en risicovollere aanpak? Met alle gezondheidsgevaren die hun inwoners nu al moeten ondergaan?” Later volgden o.a. de artikels Waarom waren we onvoorbereid en maakten we slechte coronakeuzes?, Wie leidt veilige corona-exit? België 2000 maal slechter dan beste en Hoe herleving na coronashock best aanpakken? (1)

Hoe traag mag voortschrijdend inzicht evolueren?
Wanneer wordt het onbekwaamheid? Of schuldig verzuim?

(uit Tienduizend doden & lockdown. Waren ze te vermijden?)

Ronduit bezorgd ben ik omdat fundamentele kritische vragen niet worden gesteld. Zelfs wanneer zoals nu veel gemeenschapszin is vereist, mag het niet ontbreken aan het broodnodige parlementaire controlewerk. Het beleid moet zich altijd verantwoorden. Dat is meer dan ooit noodzakelijk met het oog op een in alle opzichten veilige toekomst: voor onze gezondheid, welvaart, welzijn, sociaal leven, democratie, privacy, mensenrechten, cultuur…

De nieuwe publicatie Tienduizend doden & lockdown. Waren ze te vermijden? licht toe waarom de ongerustheid groeit en welke vragen zich opdringen. Ze zijn gegroepeerd rond negen hoofdvragen waarbij de twee sleutelvragen Waren de meeste doden vermijdbaar? en Was de lockdown te voorkomen? Andere landen tellen 5, 10, 50, 200 of zelfs 2500 maal minder doden en weinig of geen lockdown. Zij die ons moeten beschermen, deden dat niet. Dat maakt het onmogelijk voor burgers om op hen te kunnen vertrouwen voor een veilige exit. Vandaar ook de urgente slotvraag Wie leidt ons veilig uit het coronaslachtveld?

Vooraan in de publicatie staat de uitgangsgedachte met betrekking tot de werking van de democratie die we hopelijk kunnen delen. En natuurlijk de pijnlijke stand van zaken. Het leven van iedereen is overhoop gegooid, zwaar geteisterd of zelfs vernield… terwijl bijna al die ellende te vermijden was. In die overtuiging ben ik intussen zelfs bijgetreden door professor Herman Goossens die begin mei de verkeerde inschatting (van hemzelf en zijn collega wetenschappers) toegeeft met de woorden: “We hadden die lockdown kunnen voorkomen.”

Ik hoop, beste verkozenen, op uw aandacht en reken vooral op uw gedrevenheid om de parlementaire plicht in onze democratie te vervullen, om dus diepgaand - tot op het bot – alle beleidsvoerders te bevragen en het onderzoek naar hun coronabeleid te voeren, én naar de verantwoordelijkheden. De burgers in een democratie hebben recht om de antwoorden te kennen. Een parlementaire onderzoekscommissie is het beste instrument waarover hun verkozenen en dus zijzelf kunnen beschikken voor die cruciale taak. (2)

Meer nog, en uiterst urgent. Het is uw verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk de juiste mensen in de politieke cockpit te krijgen voor een geslaagde exit. Er staat veel op het spel, tot en met de democratie zelf. Want het falende beleid geeft ongeziene kansen aan de extremistische partijen waarvan zeker geen oplossingen zijn te verwachten. Uw verantwoordelijkheid was zelden, mogelijk zelfs nooit, zo groot.

Van de rechterlijke macht hoop ik dat de burgers op haar kunnen rekenen voor gerechtigheid, dat ze onderzoekt of er fouten zijn gemaakt en dat de verantwoordelijken worden geoordeeld en gestraft wanneer schuldig bevonden. (3)

Mogen de burgers er ook op vertrouwen dat de pers zijn rol vervult? Dat de ‘vierde’ macht hardnekkig elk regime en beleid fileert omdat er geen democratie is zonder behoorlijk geïnformeerde burgers?

Een samenleving die zichzelf voorliegt,
zal crises slecht of niet aanpakken

Anders dan de al bekende feiten vertellen, blijven bestuurders, wetenschappers en zelfs heel wat mediaberichten beweren dat de aanpak van de coronacrisis goed was, in elk geval de best mogelijke. Elke samenleving die liever zichzelf voorliegt dan de realiteit te erkennen zal crises en uitdagingen slecht of zelfs niet aanpakken, eender welke uit een lange lijst: pandemie, droogte, slechte globalisering, klimaatverandering, racisme, internationale spanningen, instortende biodiversiteit, ongelijkheid en discriminatie, technofix, bureaucratie, extremisme… Zo zet ze haar toekomst op het spel.

Met vriendelijke groeten,

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen 

De nieuwe Pala e-publicatie Tienduizend doden & lockdown. Waren ze te vermijden? bevat de integrale brief met vooral 111 vragen om antwoord - gebundeld onder negen hoofdvragen - over de grootste crisis in een mensenleven. Ze is te koop voor €4,95. Voor meer info en om te bestellen, klik hier.

(1) Alle Pala.be artikels over de coronacrisis zijn te vinden op deze verzamelpagina, meestal in het Nederlands, enkele in het Engels

(2) Intussen heeft het Vlaamse Parlement beslist om een coronacommissie op te richten. Afwachten of het nog tot een echte onderzoekscommissie komt met veel ruimere bevoegdheden. Mogelijk komt er een onderzoekscommissie op het federale Belgische niveau.

(3) Anders dan in Italië en andere landen is er geen spoor van activiteit bij justitie. De mogelijk vermijdbare dood van 10.000 burgers, meer dan de helft in rusthuizen, én de immense menselijke coronaschade zijn in dit land (nog) geen onderzoek waard.

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook