Home

Wat weten we echt over verspreiding coronavirus? En de mogelijke sterfte?

Grafiek Margerita

Ik behoor tot degenen die al lang de ernst van een pandemie inzien. Maar altijd blijft kritische zin noodzakelijk. Waarom éénzijdig de voorspelling van mogelijk 70 procent besmettingen door het coronavirus benadrukken als er in Hubei een snelle trend is naar zelfs minder dan tien besmette personen per dag? Of moet die trend opnieuw keren? En riskeren we mondiaal zowat 55 miljoen coronadoden?

Wat is het nu?
Kan het virus snel uitdoven zoals Hubei lijkt te tonen?
Of moet uiteindelijk toch 70% van de mensen het krijgen?

Tot 70 procent van de mensen zou besmet kunnen worden door het coronavirus. Dat vernemen we van Angela Merkel die zich daarvoor baseert op de voorspelling van wetenschappelijke stemmen.

Maar waarom ‘geïsoleerd’ deze voorspelling naar voren schuiven als er tegelijkertijd de vaststelling is dat het aantal besmette personen in de Chinese provincie Hubei – waar covid-19 eerst opdook – op 11 maart zakt tot minder dan tien per dag?

Aan een fel gezakt tempo van 10 per dag telt Hubei 3650 besmette inwoners per jaar of 365.000 op honderd jaar. Dat is aanzienlijk in absolute termen maar procentueel is het uiterst weinig: op een totale bevolking van 60 miljoen bedraagt het besmettingspercentage 0,006 procent na een volledig jaar of 0,6 procent na 100 jaar.

Bij een dergelijke trend is het met andere woorden onmogelijk dat er ooit 70 procent van de inwoners besmet kunnen geraken, zelfs geen honderdste van een procent na een volledig jaar…

Anderzijds…

Wat betekent het echter als beide fenomenen, de fel ingedamde besmetting in Hubei en de mogelijke 70 procent besmetting op termijn, tegelijk waar zijn?

Gaan gespecialiseerde wetenschappers er dan vanuit dat het virus onontkoombaar alle inspanningen in Hubei - en in alle andere landen en regio's die verregaande maatregelen nemen - straks toch teniet zal doen en het besmettingstempo opnieuw sterk en exponentieel zal stijgen? Zodat uiteindelijk alleen al in deze Chinese provincie zowat veertig miljoen mensen het virus zullen hebben?

We weten het intussen wel, wetenschappers beklemtonen hoe belangrijk afremming en uitstel van de besmetting op dit ogenblik zijn om gezondheidssystemen niet te overbelasten en ‘overbodige’ doden te vermijden. Maar de intrigerende en relevante vraag is wel: op hoeveel corona besmettingen en sterfgevallen stevent de wereld straks af?

Zijn 55 miljoen mensenlevens met de dood bedreigd?

Als de voorspelling van 70 procent werkelijkheid wordt, zullen mondiaal bijna 5,5 miljard mensen het virus krijgen. Combineer dat met een sterftegraad die momenteel wordt geschat op om en bij één procent. Dan zijn zowat 55 miljoen mensenlevens bedreigd in de nabije toekomst. Begrijp: ze zullen sterven aan het coronavirus.

Klopt dit? En klopt het dat dit aantal alleen substantieel lager kan zijn als we én de doorbraak sterk weten te vertragen én snel een vaccin ter beschikking hebben? Of moeten we dat laatste vergeten en schatten wetenschappers in dat het virus ondanks alle weerwerk toch sneller dodelijk zal toeslaan bij tientallen miljoenen mensen dan zij een vaccin weten te ontwikkelen en kunnen aanreiken?

Of… kan het virus wel degelijk snel uitdoven?

Of kloppen de statistieken over Hubei, de Chinese provincie waar het allemaal begon? Daar zou op 16 maart het aantal nieuw geregistreerde besmettingen zijn teruggevallen tot zelfs niet tien maar welgeteld één … 1! Is het dus mogelijk dat uitgerekend waar drie maanden geleden een dan volkomen onbekend virus hard kon toeslaan het aantal besmettingen in de voorbije vier weken tot vrijwel nul is herleid?

Het leidt tot vragen die allereerst de zwaar geteisterde Europeanen graag beantwoord zullen zien maar die nog veel meer mensen aanbelangen. Waarom zou uitdoving lukken in het totaal onvoorbereide Hubei? En waarom lijkt dit niet te realiseren in Italië dat nochtans wist wat er in Hubei gebeurde? Waarom blijken nog meer Europese landen het besmettingstraject van Italië te volgen en niet van Hubei? Met andere woorden, waarom lukt het hen niet om het virus snel te laten uitdoven terwijl ze toch meermaals waren gewaarschuwd?

En ja, waarom in sommige landen politiek de inschatting laten overheersen dat 70 procent van de bevolking het virus toch zal krijgen… als een snelle uitdovingsambitie ook mogelijk was?

Waarom deden Europese landen niet wat
China (na de initiële laksheid), Taiwan en Singapore wel doen?

En ja, waarom in sommige landen politiek de inschatting laten overheersen dat 70 procent van de bevolking het virus toch zal krijgen… als een uitdovingsambitie ook mogelijk was? Niet enkel China slaagt daar blijkbaar in. Dat is ook wat Taiwan presteert en wat Singapore ambieert en mag verhopen.

Finaal dringt zich dus vandaag al deze vraag op. Waarom kozen de meeste Europese landen voor een tragere, minder strenge en risicovollere aanpak dan China (na de initiële laksheid), Taiwan of Singapore? Met alle gezondheidsgevaren die hun inwoners nu al moeten ondergaan?

Krijgen we dan de antwoorden waarop alle burgers recht hebben? En kunnen we over alle aspecten van dit virus, en van de gemaakte keuzes, heldere, zo volledig mogelijke en steeds geactualiseerde informatie krijgen? Zodat we verwarring vermijden, want die kunnen we echt wel missen... en dat we vliegensvlug de noodzakelijke lessen leren én bijsturen waar nodig.

Dirk Barrez | 12-03-2020 en geactualiseerd met de meest recente cijfers over Hubei op 18-3-2020

De auteur is hoofdredacteur van Pala.be. Zijn recentste boeken zijn 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen

Enkele bronnen
Wereldgezondheidsorganisatie - Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
Wikipedia 2019-20 coronavirus pandemic 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook