Home

Een toekomst zonder virus? Of ‘ermee moeten leren leven’?

De enige duurzame uitweg uit de coronacrisis is het virus uitroeien. Maar die aanpak ontbreekt in vele landen. We moeten er maar mee leren leven, zo geeft de politiek forfait. Heel merkwaardig: geen enkele partij in België wil het virus uitroeien. Intussen verliest de publieke discussie zich in bubbels of ‘een warmste coronaweek’.

Lees het PALA e-book
'Tienduizend doden & lockdown.
Waren ze te vermijden?'

De macabere Belgische corona ‘grap’ wordt wel zeer ver gedreven. In alle zogenaamde ernst krijgt het voorstel om een ‘warmste coronaweek’ te organiseren immens veel weerklank en is er geen enkele aandacht voor een fundamentele oplossing van de coronacrisis … alsof men kankerpatiënten helemaal aan cliniclowns zou toevertrouwen en hun gezwellen laat zitten.

Belgische corona ‘grap’

Het gebrek aan ernst gaat zover dat de noodzaak van een doortastend beleid dat het virus laat uitsterven zelfs nergens aan bod komt. Nochtans mikken in nogal wat landen lucide verantwoordelijke politieke leiders net daar resoluut op. Want tot er, misschien, ooit een goed werkzaam vaccin opduikt is het de enige echte oplossing voor de huidige corona impasse.

Het is daarom onverantwoordelijk ten aanzien van de hele bevolking, van welvaart en welzijn van alle burgers, om de mogelijkheid van een toekomst zonder virus uit te sluiten. Het is onbegrijpelijk dat men samenleving en economie veroordeelt om zonder perspectief verder te strompelen van de ene in de andere kleinere of grotere besmettingsgolf.

Grote politieke eensgezindheid

Wat hard opvalt in de grootste crisis die dit land treft sinds bijna een eeuw, is een merkwaardig grote politieke eensgezindheid. Er is namelijk geen enkele partij die pleit voor een coronabeleid dat het virus wil uitroeien.

Moet dat verbazen? Niet echt, want het is al vele decennia de gangbare politieke praktijk in België om geen enkel serieus probleem ten gronde op te lossen. Er bestaat werkelijk in geen enkele vitale sector een duurzaam en vertrouwenwekkend toekomstgericht beleid. Het is het fenomeen van de HALFsamenleving die zich wijsmaakt met halve maatregelen grote crises te kunnen aanpakken.

Hier heerst een politieke cultuur waarbij geen enkele beleidsverantwoordelijke zich nog kan inbeelden dat een coronavrije samenleving mogelijk is… en dat een toekomstbestendig beleid zich daarop zou kunnen en moeten richten, in het algemene belang.

Een hoogst vervelende en
een heel belangrijke conclusie

Een hoogst vervelende conclusie dringt zich op: het is onwaarschijnlijk dat de burgers van dit land een effectief coronabeleid krijgen, laat staan een beleid dat hen verlost van het virus. Er is ook die andere, heel belangrijke conclusie: in een samenleving waar de politiek enkel maar dat ene aanbod heeft van alles te laten aanmodderen, is er ruimte voor nieuwe politieke beweging die ernstige problemen echt wil oplossen. We hebben toch een democratie om een keuze te hebben?

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen 

LEES OOK de meer uitgebreide uiteenzetting in De HALFsamenleving. Ze strompelt voort  over hoe de politiek zich in de meeste landen beperkt tot halfslachtig beleid dat de vele opkomende crises niet oplost maar verergert.

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Landen: 
Regio's: 

Lees ook