Home

Wereld kijkt al lang naast Poetin geweld

Burgers herinneren vermoorde Anna Politkovskaya

Burgers herinneren
vermoorde Anna Politkovskaya

Klik om te vergroten

De hele wereld moet de gewelddadigheid van Rusland met Poetin als heerser al lang kennen, van Tsjetsjenië tot de Krim, van Anna Politkovskaya tot Alexei Navalny, van Syrië tot het onderbreken van gastoevoer. In het bijzonder Europese politici gaan meermaals zwaar in de fout bij hun aanpak.

De autocraat Poetin, een ‘verkozen’ dictator, is onder andere verantwoordelijk voor de volgende ernstige vormen van zwaar geweldgebruik - iedereen kan zelf evalueren of politici in Europa en elders tijdig de nodige gevolgtrekkingen en lessen hebben getrokken:

- Het veelvuldig vervolgen én geregeld vermoorden van critici en politieke tegenstanders – of pogingen tot moord, soms door hen te vergiftigen - tot in het buitenland toe; zie bv. de moorden op Anna Politkovskaya en Boris Nemtsov en de vergiftiging van Alexei Navalny en van Alexander Litvinenko.

- De bloedige oorlog in Tsjetsjenië met begin 2000 de belegering en zware verwoesting van de hoofdstad Grozny, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot meest verwoeste stad op aarde.

- De oorlog met Georgië in 2008 die o.a. naar schatting 190.000 mensen tot vluchteling maakte;

- De militaire inval in Oekraïne begin 2014. Rusland verovert de Krim en lijft het gebied in als Russisch grondgebied. De Algemene Vergadering van de VN verklaart dit met een grote meerderheid onwettelijk en ongeldig;

- In dezelfde periode als de annexatie van de Krim doet Rusland de onvrede in Oost-Oekraïne escaleren tot de Donbas oorlog;

- Ruslands beslissende deelname aan de Syrische burgeroorlog aan de zijde van de Syrische dictator Assad;

- Het bewust sterk verminderen of zelfs onderbreken van de gastoevoer, en dus levensbelangrijke energiebevoorrading gebruiken als een drukkingsmiddel of zelfs een wapen.

Europese politici meermaals zwaar in de fout bij zoveel gewelddadigheid

En wat doen tal van Europese landen? Zij nemen meer dan twintig jaar lang deze gewelddadigheid verre van ernstig.

Integendeel, zij doen niets substantieel aan hun afhankelijkheid van Rusland, in het bijzonder van Russische fossiele brandstoffen of andere grondstoffen, zelfs niet na felle en aanhoudende disputen over gasleveringen tussen Rusland en Oekraïne, en in 2007 ook met Wit-Rusland.  Zelfs verhogen zij nog, Duitsland in de eerste plaats, hun afhankelijkheid van gas uit Rusland met extra pijplijnen.

Dit is nog minder begrijpelijk voor wie laat doordringen dat zeker Europa, het continent dat al het langst is geïndustrialiseerd en daarmee een historische top-uitstoter van CO2 is, alles moet doen om klimaatverandering te bekampen… en dus vliegensvlug maximaal moet afstappen van fossiele brandstoffen. In die al decennia dringende transitie naar o.a. hernieuwbare energie mocht nooit plaats zijn voor nog meer Europees fossiel verbruik in de jaren 20.

Zo begaan Europese politici tweemaal de zwaarste politieke fout.

Politici verwaarlozen bestaansveiligheid van hun burgers

Allereerst verzuimen zij de veiligheid van hun burgers te waarborgen door ze bloot te stellen aan mogelijke energiechantage. En dat vanwege een groot en steeds autocratischer geleid buurland dat bewezen gewelddadig kan en durft zijn. Zo brengen ze hun burgers in gevaar die figuurlijk en soms al letterlijk in de kou staan, zoals bv. Bulgaren, Slovaken en Moldaviërs overkwam begin 2009 samen met vele anderen in Zuidoost-Europa. Want energie is verwarming, is elektriciteit, is mobiliteit, is de bron en de verzekering van onze welvaart.

Politici pakken klimaatcrisis niet aan

Al even zwaar is hun fout om de strijd tegen klimaatverandering uiterst slecht te voeren… Nog lang blijven rekenen op immense aanvoer van gas en olie uit Rusland is op geen enkele wijze toekomstgericht en in het licht van de aanstormende klimaatcrisis is het zelfs totaal onverantwoord. De schuld daarvoor ligt volledig bij alle politieke verantwoordelijken die de transitie naar hernieuwbare energie en een echt duurzame economie veel te traag en onvoldoende hebben doorgevoerd.

Er is nog een immens belangrijke kwestie waar in dit artikel niet dieper kan worden op ingegaan, namelijk of Europese landen en internationale organisaties zoals de EU en ook de NAVO de voorbije decennia adequate inspanningen hebben geleverd om een constructieve verstandsverhouding na te streven met Rusland… en of ze er op de beste wijze de rechtsstaat, de mensenrechten en de democratisering hebben bevorderd.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 11 politieke dwaasheden en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen 

Foto: John Martens via Wikimedia Commons

Lees ook
Extremisme veronachtzamen
met o.a. deze passage: “Dictators zijn geen relicten maar springlevend in de halve wereld. Democratieën van overal én de VN weten niet hoe ermee om te gaan.” | Pala artikel 6-6-2019 en boek 11 politieke dwaasheden p.34-36

“Laat de honden los. Alarmsignaal voor alle democraten” met o.a. deze passage: “Rusland, waar de democratie geen kans krijgt. Al zeker twintig jaar vormt president Poetin de grootste hinderpaal. Alhoewel zelf afkomstig uit de geheime diensten, laten zijn vaak ‘uitgelaten honden’ regelmatig steken vallen. Zo mislukte vorig jaar de vergiftiging van de opposant Aleksej Navalny.” | Pala artikel 25-1-2021

Hoe democratieën sterven met o.a. deze passage: “De jongste 30 jaar sterven ze vooral van binnenuit: verkozen autocraten vermoorden de democratie van Hongarije tot de VS.” | Pala artikel 1-2-2022

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

Duitse auto-industrie: een vuile achteruitkijkspiegel

Hitler in een Mercedes, 1938

https://de.wikipedia.org/wiki/E-Fuel“Beware the Jabberwock”, schreef de auteur van 'Alice in Wonderland'. Dat monster mag symbool staan voor de Duitse auto-industrie. Het kent geen scrupules en stoort zich aan geen enkele regel. De geschiedenis krijgt een nieuw hoofdstuk nu Europa door Duits terugkrabbelen bijna struikelt over klimaatmaatregelen.