Home

Kan straks enkel Wikipedia nog meningsverschillen arbitreren?

De maatschappelijke polarisering neemt toe en houdt sociale en klassieke media in de ban. In die conflictueuze wereld blijkt Wikipedia een steeds belangrijker neutrale scheidsrechter. Waar blijft de erkenning als mondiaal cultureel erfgoed?

Er is veel, heel veel controverse in menselijke samenlevingen, zeker in de VS maar ook elders. Klassieke en zogenaamde sociale media zijn daar in heel grote mate verantwoordelijk voor. Dat is weinig verwonderlijk want het is zowat hun belangrijkste verdienmodel geworden.

De cruciale rol van neutrale scheidsrechter

Heel wat media, zowel publieke als private, ambiëren naar eigen zeggen nog altijd om onafhankelijk en als een goede arbiter wegwijs te maken in de vele tegenstellingen die samenlevingen cultiveren.

Toch lijkt het erop dat Wikipedia er beter in slaagt dan veruit het merendeel van de massamedia om de rol van neutrale scheidsrechter te vervullen…

“Cultuuroorlogen zien er anders uit op Wikipedia”

Niet dat Wikipedia zelf geen conflicten kent over de invulling van tal van trefwoorden. Maar wat blijkt uit een boeiend artikel in The Atlantic dat start met hoe de Gregory Hemingway pagina veranderde in de Gloria Hemingway pagina?

De redacteurs gaan heel nuchter en feitelijk om met meningsverschillen; en als ze erover dialogeren, gebeurt dat respectvol.

Vooral slagen ze er in om tot conclusies te komen. Meer zelfs, tot conclusies die uiteindelijk door iedereen aanvaard en geëerbiedigd worden.

En ze presteren dat op een schaal en met een bereik waar geen enkel klassiek medium zelfs van kan dromen.
Vergeet niet dat de Wikipedia verwijzing die opduikt bij het googelen – nog steeds veruit de meest gebruikte zoekmachine - meestal zowat de belangrijkste is.
Bedenk ook dat Wikipedia wellicht ook de meest essentiële voeding is voor ChatGPT en vergelijkbare zogenaamde AI robots.

Op Wikipedia bekvechten bots ‘vanouds’ veel meer dan mensen

Curieus genoeg bleek al jaren geleden dat de publicatie-oorlogen die ook Wikipedia kent, niet zozeer door mensen worden gevoerd.

Neen, het zijn de al lang geleden ingezette bots die, tot verwondering van de geïnteresseerden, het langst en meest intensief die zogenaamde edit wars voeren.

Toch een utopie in distopia?

Zo verschaft Wikipedia gaandeweg een steeds overtuigender antwoord op wat The Atlantic scherp stelt: “Het utopische Wikipedia moet zien te overleven in een steeds meer dystopisch Amerika”.

Wel, de encyclopedie waaraan iedereen kan bijdragen blijft zich voortdurend verbeteren en slaagt er steeds meer in om zelfs de meest controversiële meningsverschillen op uiterst correcte en beleefde wijze te delibereren… stilaan een rariteit.

Het blijft verbazen hoe Wikipedia erin kan slagen ons de wereld zo goed te laten verstaan. Maar, veel belangrijker, zowel de verbazing als het onschatbaar waardevolle baken van kennis dat Wikipedia is, behoren tot de feiten.

Waar blijft de erkenning als mondiaal erfgoed?

In een wereld waar accurate, betrouwbare informatie steeds schaarser is voor massa’s mensen en ze bestookt en misleid worden met opgepookte controverse en onwaarheden, kan het belang van Wikipedia onmogelijk overschat worden.

Het is hoog tijd dat deze unieke volgehouden menselijke prestatie erkend geraakt als mondiaal cultureel erfgoed. Waar wacht Unesco eigenlijk op om ook dit kostbare digitale patrimonium te valoriseren?

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen

Bronnen
The Atlantic, The Culture Wars Look Different on Wikipedia
The Guardian, Study reveals bot-on-bot editing wars raging on Wikipedia’s pages 
The Atlantic, Wikipedia, the Last Bastion of Shared Reality 
Pala, Plotseling wakker. Over 'cancel' en 'woke' cultuur
The Guardian, Everything you wanted to know about the culture wars – but were afraid to ask 
Wikipedia levert alvast volgende interessante pagina’s:
Culture war 
Edit war leidt naar Wiki#Security | zie ook Edit warring
Bewerkingsoorlog
Controversy 
Media controversy

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be 

Regio's: 

Lees ook

Organisatie achter transitiefestivals is niet meer… transitienood blijft

Meest bekend is TransitieNetwerk Middenveld voor drie succesvolle Transitiefestivals, meest belangrijk is zijn toekomstbeeld voor een duurzame samenleving. Nu TNM verdwijnt, overschouwen we zijn betekenis. Nuttig want samenleving, politiek en econonomie worstelen met tal van manke systemen: de nood aan transitie is groter dan ooit.