Home

Mens overschrijdt nu zes van de negen planetaire grenzen

Klik om te vergroten

Vooral sinds de industriële revolutie vergt de mensheid steeds meer van de aarde, veel meer dan die aankan.

Om zo goed mogelijk te weten of we die draagkracht respecteren of overschrijden, heeft sinds 2009 het concept van negen planetaire grenzen ingang gevonden.

De jongste stand van zaken leert dat al zes van de negen grenzen zijn overschreden. Dat is het geval voor:

biodiversiteit
klimaatverandering
kringlopen van stikstof en fosfor
landgebruik
zoet water
chemicaliën en andere ‘nieuwe entiteiten’

De verzuring van de oceanen nadert het alarmpeil, aerosol doorbreekt regionaal de grens en voor ozon is de situatie lichtjes verbeterd.

Het algemene beeld voor de hele mensheid is steeds meer dat haar ruimteschip aarde niet langer voldoende betrouwbaar of veilig is.

In wetenschappelijke termen luidt dat: “This update suggests that Earth is now well outside of the safe operating space for humanity”. (db)

Lees meer
Overzicht Pala artikelreeks over planetaire grenzen of meteen naar het inleidend artikel
Pala woordenboek planetaire grenzen

Bron
Earth beyond six of nine planetary boundaries , verschenen in SienceAdvances, 13 september 2023

Regio's: 

Lees ook