Home

Planetaire grenzen en politiek: moeilijk, moeilijker, moeilijkst

PLANETAIRE  GRENZEN - INLEIDING
Wie de aarde opstookt, gaat verarming tegemoet

Nog steeds willen vele politici deze doodeenvoudige werkelijkheid niet vatten: wie zijn kapitaal opsoupeert, zal zijn levensstandaard op termijn zien dalen. Als we het ecologische kapitaal van onze aarde blijven verbranden, gaan we verarming tegemoet. Toch laten ze onze economie net op die wijze draaien, alsof iemand het eigen huis zou opstoken… en zo enorm veel comfort verliest. Een Pala artikelreeks over onze meest belangrijke grenzen, de planetaire grenzen.

Wereldwijd groeit besef dat klimaatakkoorden,
-toezeggingen en –beloften loze praat zijn.

Die waarheid begrijpen klimaatbetogers wereldwijd al vele jaren al te goed. En steeds meer beseffen ze tot hun afgrijzen hoe klimaatakkoorden, -toezeggingen, -plannen en –beloften nog altijd, en zelfs steeds meer, loze praat zijn. De uitstoot van broeikasgassen gaat nog altijd niet omlaag, integendeel. En dan krijgt van alle grote milieuproblemen klimaatverandering nog veruit het meest aandacht, en zijn er gelukkig transities bezig die niet wachten op de politiek om het klimaatgevaar te counteren, onder andere de snel verlopende energietransitie. (1)

Blijven we binnen wat de planeet aankan
zodat mensen zich veilig mogen voelen?
Dat is de cruciale vraag.

Er is alle reden om eraan te herinneren dat we niet kunnen ontkomen aan de planetaire ecologische grenzen. Die roepen allemaal die ene vraag op. Blijven we binnen wat de planeet aankan zodat de mensheid zich veilig mag voelen en gerust mag zijn in haar voortbestaan? Die vraag is cruciaal omdat welvaart blijven creëren enkel kan door onze economie binnen die grenzen te laten opereren. Verantwoordelijke politici moeten dit niet enkel begrijpen maar ook uitleggen én vertellen hoe ze een economie gaan bouwen en stimuleren die niet langer het ecologisch kapitaal opeet en tegelijkertijd toch iedereen goed laat leven.

Satellietvlucht langs die planetaire grenzen

In Pala brengen we daarom een artikelreeks die de lezers meeneemt op een satellietvlucht langs die planetaire grenzen. (2) Waar staan we met de klimaatverandering? Hoe vergaat het dieren en planten? Verzuren onze oceanen? Zetten we niet te veel grond om in akkerland? Brengen we de waterkringloop niet in de knoei? Iedereen zal snel begrijpen dat het naderen of doorbreken van de ene grens, zoals klimaatverandering, gevolgen meebrengt voor de toestand met betrekking tot andere planetaire grenzen, zoals biodiversiteit, verzuring van de oceanen of de waterkringloop. De wisselwerkingen zijn talrijk, de gevolgen groot.

Natuurlijk is het altijd mogelijk een discussie te voeren over waar die grenzen exact liggen. Ze bieden geen absolute zekerheid of de situatie aan de ene kant van de grens veilig is en aan de andere kant onveilig. De wetenschappelijke wereld is het er wel over eens dat die grenzen bestaan. En wetenschappers gebruiken de meest recente en relevante kennis om ze zo goed mogelijk te bepalen. Laten we hun kennis dus snel verkennen.

Meteen bij de eerste en heel uitdagende planetaire grens – de klimaatverandering - doen we ook een uiterst gelukkige ontdekking. Alle ingrepen die dringend nodig zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan leiden tot een meer stabiele, veilige economie die jobs creëert en mensen van een beter leven verzekert. Uitgerekend dat hebben we meest van al nodig om iedereen mee te krijgen in de klimaatstrijd, dat we met die strijd tegelijkertijd het meest ambitieuze sociale programma kunnen realiseren.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van TRANSITIE. Onze welvaart van morgen, voor meer info en kopen klik hier

Voetnoten
(1) Lees ook Waar halen we onze energie? De verst gevorderde transitie
(2) Dit concept introduceerden Johan Rockström en zevenentwintig andere gerenommeerde wetenschappers in 2009.

Lees volgend artikel PLANETAIRE GRENZEN 1

Vind alle bijdragen via dit overzicht van de artikelreeks PLANETAIRE GRENZEN 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

 

Regio's: 

Lees ook