Accueil

Arbeidsmobiliteit goed voor de rijke landen, maar ook voor het Zuiden?

Over arbeidsmigratie is de laatste tijd veel te doen. Het schrikbeeld van de massale toestroom van goedkope Poolse loodgieters of Roemeense verpleegsters doemt regelmatig op. België en enkele andere ‘oude’ EU-lidstaten handhaven nog altijd
beperkingen tegenover arbeidskrachten uit de 10 nieuwe EU-leden; mensen uit het Zuiden moeten nog meer barrières overwinnen om op een legale manier aan de slag te gaan in de EU.  Een nieuwe studie van de Amerikaanse denktank Center for Global Development onder de provocerende titel “Laat ze komen” raadt de rijke landen aan dringend werk te maken van een tijdelijke en gecontroleerde arbeidsmigratie.  Zowel voor de rijke landen als voor ontwikkelingslanden zou dat alleen maar voordelen opleveren, is de stelling van Lant Pritchett van het Centrum uit Washington. Hij gebruikt met opzet de term ‘arbeidsmobiliteit’ in plaats van migratie. In zijn visie moeten politici voorwaarden uittekenen: welke mensen mogen komen en voor welke jobs. Zeven procent van de arbeidskrachten in Singapore en Hong Kong zijn buitenlanders die als huishoudsters en kinderverzorgsters werken. Daardoor stijgt het nationaal inkomen met 1,3 tot 3,3 procent en komen er extra belastinginkomsten. Wereldwijd zou een stijging van de werkende bevolking in rijke landen met drie procent jaarlijks 56 miljard dollar opleveren. Dat komt bovenop de 305 miljard dollar jaarlijks direct voordeel voor de arbeidsmigranten zelf. Dit is ongeveer dubbel zoveel als wat maatregelen zoals liberalisering van de handel, ontwikkelingssamenwerking en schuldkwijtschelding jaarlijks opleveren. Mary Robinson, voorzitter van het Ethical Globalisation Initiative en ex-VN-Commissaris voor de Mensenrechten en president van Ierland, reageerde alvast positief op de studie. Maar de vakbonden vrezen sociale afbraak in het Noorden en een verdere braindrain in het Zuiden.

IPS
Center for Global Development: “Let Their People Come: Breaking the Gridlock on International Labour Mobility” http://www.cgdev.org/content/publications/detail/10174
Voor een standpunt van vakbondszijde: Global Unions
http://www.global-unions.org/displaydocument.asp?DocType=PressRelease&Language=EN&Index=991211469

Regio's: 

Lees ook