Accueil

Eén miljard lijdt honger in de wereld. En wat met rechten van boeren en werknemers in voedingsindustrie?

De voorbije Wereldvoedseltop in Rome (16-18 november) zou de wereldwijde strijd tegen de honger een nieuwe impuls moeten geven. Officieel lijdt bijna één op de zes aardbewoners honger en blijven de prijzen van basisvoedingsmiddelen hoog. Tegen 2050 zou de voedselproductie met 70 procent moeten stijgen om aan de groeiende vraag te voldoen. Duurzame voedselproductie is het sleutelbegrip, maar de klimaatverandering dreigt vooral in de meest kwetsbare landen roet in het eten te gooien. In de slotverklaring van Rome staan weinig meer financiële toezeggingen dan wat de G8-leiders in juli in het Italiaanse L'Aquila al afspraken. Toen werd 20 miljard dollar vrijgemaakt in de strijd tegen de honger. Diplomatieke bronnen zeggen dat slechts een kwart van dat bedrag echt vers geld is. Volgens FAO-directeur-generaal Jacques Diouf zijn jaarlijks 44 miljard dollar investeringen in landbouw en rurale infrastructuur nodig. Op die manier zal de eerste Millenniumdoelstelling (halvering van de honger in de wereld) niet worden gehaald tegen 2015.

De internationale vakbondskoepel voor werknemers in de voedingsindustrie (IUF) toonde zich erg ontgoocheld dat de FAO-top nauwelijks aandacht besteedde aan de essentiële rol van de mensen die werken in voedselproductie. Vele boeren lijden zelf honger en met de rechten van werknemers in de voedingsindustrie is het vaak pover gesteld. Waardig werk blijft in veel landen een vrome toekomstdroom. De IUF dringt er dan ook bij de FAO op aan dat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de enige VN-organisatie die bevoegd is voor arbeidsrechten, veel meer zou worden betrokken in de strijd tegen armoede en honger.

Neem nu Iran. Vorige maand werden vijf vakbondsleiders van de onafhankelijke vakbond van de Haft Tapeh-suikerfabriek door een rechtbank in de stad Dezful veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen met de uitdrukkelijke bedoeling om de vakbondswerking onmogelijk te maken. Tegen twee andere vakbondsleiders lopen nog processen. Al van in 2007 voeren de arbeiders van Haft Tapeh actie om hun fundamentele rechten af te dwingen. Lonen worden vaak niet of met veel vertraging uitbetaald en onafhankelijk vakbondswerk wordt als staatsondermijnend beschouwd. Ook Amnesty International is een actie begonnen om de vakbondsmensen vrij te krijgen. Gevreesd wordt dat ze in de gevangenis gemarteld zullen worden.

Het management van de Nowera Nuddy Tea Estate in de Indiase deelstaat West- Bengalen maakt het wel erg bont. Sinds augustus worden de bijna duizend theeplukkers van de plantage, die thee produceert voor het wereldvermaarde Tetley-label, gegijzeld in een harde confrontatie om elementaire arbeidsrechten. Voor de 6500 mensen die afhankelijk zijn van het schaarse inkomen (gemiddeld 1,35 dollar per dag, te weinig om waardig van te leven) van de meestal vrouwelijke arbeiders, dreigt honger. Begin augustus kreeg een hoogzwangere plantagearbeidster niet de nodige medische hulp toen ze onwel werd op het werk. Uit verontwaardiging tegen haar slechte behandeling begonnen de arbeiders een spontane protestactie. De reactie van het management was hard: de plantage werd gesloten en iedereen stond als vorm van collectieve straf zonder inkomen op straat. Arbeiders werden gedwongen een ultimatum te aanvaarden waarin ze verklaarden af te zien van verder protest tegen de slechte arbeidsomstandigheden. Lonen en een festivalbonus werden niet uitbetaald. De Nowera Nuddy Tea Estate is eigendom van Amalgamated Plantations Private Ltd, een dochteronderneming van Tata Tea. Tata en Amalgamated delen trouwens dezelfde kantoren in Kolkata. Toch heeft Tata Tea, die onder de naam Tetley thee op de wereldmarkt brengt, de ethische code van de theesector ondertekend (ETP: Ethical Tea Partnership). Uithongering van arbeiders die opkomen voor hun rechten hoort daar nochtans niet bij. (JVC)

Klik voor FAO Slotverklaring van de Wereldvoedseltop in Rome 16-18 november 2009

Klik voor IUF-oproep aan de FAO-top om meer rekening te houden met arbeidsrechten

Klik voor online actie van IUF: Repressie van Iraanse vakbondsleiders van Haft Tapeh

Klik voor India (West-Bengalen) Tata &Tetley Tea: Stop starving workers now!

Klik voor Waardig Werk: thema van de lopende 11.11.11-campagne

HET BOEK. Het Mondiale Uitzendkantoor. Waardig werk in tijden van globalisering en crisis, 2009, EPO, 310 p., 20 euro - met gelijknamige DVD 27 euro - een boek voor iedereen die werkt, of die zal of wil werken

klik hier om het boek te bestellen, of op de advertentie rechts bovenaan

bij het boek hoort ook de dvd met dezelfde naam; geschikt voor scholen en vorming in vakbonden en ngo's - klik voor info en bestellen

klik hier om boek + dvd te bestellen

Voordeelaanbod - klik hier om Het mondiale uitzendkantoor te bestellen samen met Van eiland tot wereld voor 34 euro i.p.v. 39 euro

Regio's: 
Landen: 

Lees ook