Accueil

Fiscale oneerlijkheid. Sterke schouders dragen lichte lasten

11 politieke dwaasheden | 4 Fiscale oneerlijkheid

POLITIEKE DWAASHEDEN 4

De politiek is weggegleden van zelfs maar de schijn van eerlijke fiscaliteit. Dat ondermijnt sociale rechtvaardigheid en milieuvriendelijkheid, zo belangrijk voor goede samenlevingen.

Gebaseerd op boek 11 politieke dwaasheden p.19-21

Fiscale idiotie slaat hard toe

De Nederlandse premier is bereid twee miljard euro aan jaarlijkse dividendbelasting af te schaffen ten voordele van één multinational.

België stimuleert klimaatverandering, files, lawaai, luchtvervuiling en andere auto-overlast door miljarden uit te delen voor bedrijfswagens. Nergens is die idiotie groter. Om dat te betalen, werkt iedereen jaarlijks ruim 2,5 dag.

De wonderjaren van de VS zijn lang voorbij

Van 1944 tot 1963 betalen Amerikaanse miljardairs 91 of zelfs 92 procent belastingen op het grootste deel van hun inkomen. Dat zijn de wonderjaren van de VS met grote welvarende middenklassen en degelijke infrastructuur.

Fiscale paradijzen

Overal gaan landen met elkaar in concurrentie door bedrijven steeds minder te belasten. Schrijnend is dat de grootste multinationals amper belastingen betalen. Zo verliezen overheden massaal inkomsten terwijl ze bezuinigen op sociale uitgaven, een klimaatpolitiek onbetaalbaar noemen, de infrastructuur laten aftakelen en minder sterke schouders veel hogere belastingen durven aanrekenen. Fiscale paradijzen kosten samenlevingen naar schatting om en bij 200 miljard dollar per jaar, geld dat vooral naar de allerrijksten vloeit.

Een kluwen van oneerlijkheid

België past het kadastraal inkomen sinds 1975 niet meer aan en berekent de daarop gebaseerde belastingen steeds oneerlijker. Politici weigeren dat te herzien omdat zoiets de “doos van Pandora zou openen”.

Kerosine voor vliegtuigen, het meest vervuilende transportmiddel, wordt niet belast, nergens. Terwijl net welgestelden het vliegtuig nemen.

Belastingen als wondermiddel

Politici zijn compleet uit het oog verloren dat zonder eerlijke belastingen om economie en samenleving te verduurzamen, geen goed leven mogelijk is.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Lees meer over fiscale oneerlijkheid en het wondermiddel belastingen in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN

Vind meer in het Pala woordenboek onder deze termen
belastingen | fiscale concurrentie

Onder het trefwoord belastingen staan weblinks naar meer artikels, o.a. naar
Voor wanneer lage emissie havens en luchthavens?


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook