Accueil

Dexia-debacle: alleen de Belgische burgers verdienen kwijting

Het is hoog tijd dat de Belgen zichzelf kwijting geven en weigeren de Dexia-rekening te betalen. Want nadat de politici hebben gefaald in hun aanpak en de bestuurders van Dexia kwijting hebben gekregen van hun verantwoordelijkheid, kan het toch niet dat de Belgische burgers – de enige echt onschuldigen – tot 54 miljard euro zouden moeten betalen.

Moet dat? Nog eens over Dexia schrijven? Ja, dat moet. Om redenen van kwaadheid, om de lessen uit het verleden te trekken, om onze welvaart niet te verliezen en onze toekomst niet te missen.

Als er één reden is om verontwaardigd te zijn en op straat te komen, in Brussel of elders in de wereld, dan wel de manier waarop de financiële crisis is mismeesterd, niet één maar twee keer… en straks opnieuw als we niet opletten.

We moesten meemaken hoe de banken in tal van landen werden gered met duizelingwekkende kosten voor de belastingbetaler zonder dat bankiers ter verantwoording werden geroepen, en vooral zonder dat er een betrouwbaar financieel systeem op poten is gezet.

Nog erger in België

Anders dan onze ministers ons voorhielden, was het nog erger In België. Onze regering was de enige die het bestond om de grootste bank van het land – het toenmalige Fortis – na de redding onmiddellijk te verpatsen aan het buitenland. Ze deed dat voor veel te weinig geld en, nog erger, het resultaat was een veel grotere systeembank die een nog onveiliger financieel stelstel oplevert… Il faut le faire.

Dan ging bij Dexia het licht uit, als om te bewijzen dat het steeds slechter kan. Al veel te lang hadden de Belgen zich in die constructie in de hoek laten drummen door de Fransen. Al veel te lang hadden de Belgische en andere bestuurders zich laten rollen in wat niet langer een bank was maar een opgeblazen gokspel. Dexia was een spookbank geworden die maar niet wilde beseffen dat het op een dag wel eens niet meer kon lukken om de vele miljarden euro te vinden die elke dag moesten worden gevonden om aan de lange termijnengagementen te voldoen… en dan ook nog voldoende goedkoop geld.

De faliekante misstappen van Dexia op een rijtje

Er is voorop de tergende vaststelling dat de bestuurders het onschatbare erfgoed van Gemeentekrediet en van BACOB hebben verkwanseld, allebei banken die nooit moesten worden gered en die hun klanten en de samenleving mooie diensten bewezen.

En passant vernietigden ze het kapitaal van zowel de Gemeentelijke Holding als de ARCO holding die zo ten onder gingen met al het goede dat ze betekenden. Er zijn amper woorden voor om te beschrijven hoeveel maatschappelijke waarde hiermee is vernietigd door deze bestuurders… terwijl de samenleving ook nog de moedwillige vernietiging van die andere onpeilbaar waardevolle overheidsbank ASLK moest slikken vanwege haar onverantwoordelijke politici.

Bovenop komt dan de klunzige aanpak door onze politieke bestuurders die – na het verlies van Fortis te organiseren en te weigeren er opnieuw de betrouwbare ASLK van te maken – zich voor Dexia een ‘deal’ lieten aanpraten door de Fransen waarbij ze de schulden garanderen tot maar liefst 54 miljard euro, veel minder dan Frankrijk waar nochtans de verliezen zich opstapelen… hoe gek kan men zijn. Goed onderhandeld zoals sommigen durven beweren? Mon oeil.

Terwijl men toch bezig is, betaalt men te veel voor Dexia Bank België, vooral te wijten aan de rommel die er onterecht in gestopt is. Dat zou nog een beetje te slikken zijn indien onze politici niet meteen aangeven dat ze die nieuwe overheidsbank  – intussen Belfius – later toch willen verkopen. Begrijpe wie kan, waarom dan wel? Opdat ze als privébank ons opnieuw zou kunnen belazeren door een zoveelste luchtbel te blazen? En door de samenleving op te lichten met de factuur daarvan?

Iedereen uit de wind zetten, dat is de prioriteit

Hoe kon al dit falen toch gebeuren? En wie heeft er schuld aan? Het zijn essentiële vragen maar ze zijn te gevaarlijk voor het zogenaamde establishment. De bijzondere commissie moet er vooral één zonder tanden zijn, het mocht geen parlementaire onderzoekscommissie zijn.

En op de aandeelhoudersvergadering van Dexia vorige woensdag kwam het er vooral op aan iedereen uit de wind te zetten en de bestuurders kwijting van verantwoordelijkheid te geven.

Minister van Financiën Steven Vanackere ging zelfs zo ver om op wel heel ongelukkige wijze te verkondigen dat we beter naar de toekomst kijken: “We proberen een gele kaart te geven voor een match van drie seizoenen geleden.”

“We proberen een moordenaar te veroordelen voor diverse moorden die hij de voorbije jaren heeft gepleegd.”

Het is maar hoe men de zaken voorstelt. Mag ik de minister een variant voorschotelen: “We proberen een moordenaar te veroordelen voor diverse moorden die hij de voorbije jaren heeft gepleegd.” Zou de minister daar ook zo licht over gaan?

Toch gaat die tweede frasering meest op. Want het Gemeentekrediet en Bacob, de Gemeentelijke Holding en de Arco holding, ze zijn allemaal wel degelijk kapot gemaakt, vermoord. En de schuldigen willen we dus niet zoeken.

Net zo min als we vandaag de politieke schuldigen zoeken voor de strop van 54 miljard euro om de Belgische welvaartstaat. Daarmee is de toekomstige welvaart van alle Belgen bedreigd.

Burgers redden hun toekomst en hun welvaart

Het is niet correct van de minister om degenen die de lessen van het verleden willen leren te verwijten niet naar de toekomst te kijken…want net zij kijken écht naar de toekomst, iets waarvan de verantwoordelijke minister vooralsnog niet kan overtuigen, waar is trouwens zijn toekomstplan voor Dexia en voor een betrouwbare financiële sector in het algemeen?

En wat is hun conclusie? Nadat zowel de groep van de politici als van de bestuurders weigeren zich te verantwoorden, zijn de burgers aan zet. Enkele zaken moeten ze overduidelijk maken.

Heel zeker dat de burgers van dit land deze cultuur van onverantwoordelijkheid niet pikken.

Vooral ook dat ze zelf geen verantwoordelijkheid dragen of nemen voor de bodemloze financiële put die bankiers, bestuurders en politici hebben gegraven… want de burgers zijn werkelijk de enigen die echt onschuldig zijn. Alle echte schuldigen vrijuit laten gaan – door niet diepgaand te onderzoeken wat er misgelopen is en door de bestuurders kwijting te geven – en de onschuldigen schuldig verklaren door hen alle lasten te laten dragen, dat is een meer dan grove onrechtvaardigheid en elke rechtsstaat onwaardig.

En – wat de minister voorlopig maar niet wil begrijpen – net door te weigeren de Dexia miljardenrekening te betalen redden de burgers hun welvaartstaat en hun toekomst. Want dat is wat de politieke verantwoordelijken meest van al hebben verzuimd. Ze moesten enkel het enige nuttige en werkzame deel van de Dexia gokbank redden – het vroegere Gemeentekrediet en de oude Bacob – en verder Frankrijk en Europa inpeperen dat de Belgische staatsburgers geen schuld hebben aan de rest van de puinhoop en dus ook geen verplichtingen. Het zou de politici trouwens meer respect opleveren dan schoothondje te spelen van de banken en van Frankrijk.

Hoe de Belgische politici het aandurven om hun onschuldige burgers te verplichten tot 54 miljard euro te betalen voor de Dexia ramp en zichzelf tegelijk verschonen van elke verantwoordelijkheid, zoiets tart elke verbeelding. Als de Belgen hun politici niet stoppen en niet zelf, vanuit de samenleving, een nieuw en betrouwbaar financieel systeem opbouwen, is hun land op weg om een ontwikkelingsland te worden dat elke greep op zijn economie en welvaartsmachinerie verliest.

Dirk Barrez

Dirk Barrez is de auteur van o.a. van Verontwaardiging naar Verandering, een analyse die vertrekt van de financiële en andere crises die onze toekomst hypothekeren indien we er geen antwoorden voor vinden

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Landen: 

Lees ook