Home

Onze overheden presteren ondermaats

11 politieke dwaasheden | 5 Overheden presteren ondermaats

POLITIEKE DWAASHEDEN 5

Het zijn publieke goederen die echt welvarende samenlevingen maken. Daarom is het een geluk dat de fiscus er is. Maar het gevoel leeft dat we te weinig krijgen voor onze bijdragen in de gezamenlijke pot.

Meer uitgewerkt in boek 11 politieke dwaasheden p.22-24

Dat gevoel is correct.

Het ontbreekt ons aan goede voetpaden, fiets- en andere wegen, degelijk openbaar vervoer, sommige zorgvoorzieningen, overdachte ruimtelijke ordening, betrouwbare energievoorziening, efficiënte justitie, effectief klimaatbeleid, afdoende armoedebestrijding, duurzame sociale huisvesting …

Decennialang verwaarlozen politici deze meest nuttige investeringen.

Politici kunnen beter, zelfs met minder belastingen

Van 21 industrielanden halen Finland, Denemarken en Zweden de top 5 inzake belastingen én ze vormen de top 3 voor performantie.

België en Frankrijk zitten ook in de fiscale top 5 maar vallen terug naar 11 en 16 voor presteren. Nederland staat tweemaal op 7.

Heel straf is dat Zwitserland met veruit minst belastingen toch op 5 staat voor overheidspresteren, ver voor België of Frankrijk.

Sociaal kapitaal verwaarloosd, haal de burgers erbij

We betalen duur dat politiek en samenleving al tijden geen goede partners zijn. Het belang van sociaal kapitaal is uit het oog verloren. Nochtans, als er tevredenheid is over gezondheidszorg en onderwijs moeten we beseffen dat de drijvende kracht daarvan de samenleving was.

Laten we dus de burgers erbij halen als partner van de overheid.

Hoe? Bv. door (semi)publieke bedrijven als NMBS, Belfius, De Lijn, Bpost of Proximus om te vormen tot publiekscoöperaties die overheid en burgers elk voor de helft bezitten, en die ze samen besturen.

In zulke publiekciviele samenwerking kunnen burgers mee de kwaliteit van de dienstverlening ontwikkelen en bewaken.

De kracht van de samenleving en haar coöperaties

Of kijk naar Canada, Duitsland of Zwitserland. Daar bieden wooncoöperaties met samen honderdduizenden tot een paar miljoen woningen antwoord op vele woonbehoeften.

Zowat overal verduurzamen coöperaties sectoren als energie, wonen, geld, distributie, voedsel en landbouw, zorg en zelfs industrie. Dat maatschappelijk ondernemen moeten we hier dringend heruitvinden en versterken.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Lees meer over het treurige onderpresteren van onze overheden en wat eraan te doen in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN 

Vind meer in het Pala woordenboek onder deze termen
commons | coöperatie| datademocratie | publiekciviele samenwerking | publiekscoöperatie


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Landen: 

Lees ook