Accueil

Scherpstellen | opkomstplicht

De Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith, auteur van o.a. The Good Society, prees uitdrukkelijk de stemplicht in België. Want alleen een echte democratie luistert naar iedereen.

De nieuwe Vlaamse regering is geen fan van Galbraith. Zij schaft de opkomstplicht bij de lokale en provinciale verkiezingen af. (db)

Bronnen
Bij de dood van John Kenneth Galbraith - The Good Society - laatste paragraaf
Regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 p.269

Landen: 

Lees ook