Accueil

Mondiale CAO bij Umicore

De internationale vakbond IndustriALL Global Union en vakbonden uit België sloten op 17 oktober een nieuwe mondiale collectieve arbeidsovereenkomst of cao met de Belgische multinational Umicore.

Dat Global Framework agreement is van toepassing op de meer dan 10.000 werknemers die Umicore wereldwijd telt. De overeenkomst garandeert alle werkenden hun mensenrechten. Allen hebben ze onder meer recht op collectief overleg en op gelijke kansen. Ook hebben ze recht op veilige en gezonde werkomstandigheden, wat ook geldt wanneer de lokale wetgeving dit niet vereist.

Essentieel is dat niet alleen Umicore zelf deze overeenkomst moet naleven maar dat ook de leveranciers ze moeten respecteren.

Tot nu zijn er amper drie Belgische bedrijven die een Global Framework Agreement ondertekenden met internationale vakbondsfederaties. Naast Umicore gaat het om Besix en om Solvay.

Bronnen

IndustriALL Global Union - Umicore and IndustriALL renew Global Framework Agreement
ACV-CSC Metea – Umicore en vakbonden sluiten mondiale CAO
Umicore - Global framework agreement on sustainable development (volledige tekst van akkoord)
Besix - BESIX Group, BWI en EOR ondertekenen overeenkomst eerlijke werkomstandigheden
Solvay - Worldwide CSR agreement with IndustriALL Global Union 

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.