Accueil

Afrikaanse steden met 80 miljoen inwoners in 2100?

Foto neiljs | CC

Telt het nu veruit minst verstedelijkte continent Afrika over vijftig jaar agglomeraties met 50 miljoen mensen en zelfs meer dan 80 miljoen op het einde van deze eeuw? Bestaat er dan een stad van 100 miljoen?

Is er in 2100 een stad van 100 miljoen mensen?

Velen weten dat Tokyo met ongeveer 37 miljoen inwoners de ranglijst van grootste steden aanvoert. Maar hoe ziet die eruit in de toekomst? Het is altijd uitkijken met projecties: hoe verder in de tijd, hoe minder betrouwbaar ze zijn. Toch zijn ze nuttig, bijvoorbeeld om de gevolgen van de mondiale bevolkingsdynamiek in te schatten.

Zo is Afrika vandaag nog altijd het minst verstedelijkte continent… wat niet belet dat steden als Caïro, Lagos en Kinshasa reeds veel meer dan 10 miljoen bewoners tellen; en dat Luanda, Khartoem, Abidjan, Dar es Salaam, Addis Abeba, Nairobi en nog andere steden flink opschieten om de kaap van 5 miljoen te ronden of daar reeds (ver) voorbij zijn.

Tegelijk is Afrika het continent met veruit de snelst aangroeiende bevolking. De jaarlijkse toename bedraagt zowat 2,4 procent, het dubbele van Oceanië en driemaal zoveel als in Azië of Latijns-Amerika. Ter herinnering, met dat hoge groeicijfer verdubbelt de bevolking van Afrika in zowat dertig jaar.

Voor velen onvoorstelbaar grote agglomeraties

In die omstandigheden is het vrijwel onontkoombaar dat vele grote Afrikaanse steden zich ontwikkelen tot reuzesteden. Sommige zullen zelfs uitgroeien tot voor velen onvoorstelbaar grote agglomeraties. Want wat vertellen bijvoorbeeld de projecties van de Verenigde Naties?

De inwoners van Kinshasa zouden in 2050 met ongeveer 35 miljoen zijn. Ze bewonen dan de vierde grootste stad ter wereld, na Mumbai, Delhi en Dhaka, alle in Zuid-Azië.

Een kwarteeuw later, we zijn dan 2075, bezet Kinshasa met ruim 58 miljoen inwoners de allereerste plaats, voor Mumbai en Lagos. De top drie is zo al vooral Afrikaans.

Is dit de top drie van 2100?
Lagos, Kinshasa en Dar es Salaam

In 2100 zouden Afrikaanse steden de eerste drie plaatsen innemen. Op plaats drie staat dan Dar es Salaam, 74 miljoen mensen groot. Ook al heeft Kinshasa een geschatte bevolking van bijna 84 miljoen, toch ‘zakt’ ze naar de tweede plaats. De stad aan de Kongostroom moet de eerste plaats afstaan aan Lagos. Deze Nigeriaanse stad zou op het einde van deze eeuw maar liefst 88 miljoen burgers tellen.

Nog even dat getal van 88 miljoen mensen in één stadsagglomeratie in perspectief plaatsen. Dat zijn meer inwoners dan de hele huidige bevolking van Duitsland, het land van de Europese Unie met de meeste inwoners.

Nog meer projecties, maar altijd Afrikaanse steden boven in 2100

Drie andere projecties schatten vruchtbaarheidsgraad, sterfte, migratie of educatie in landen hoger of lager in. Ze resulteren in lijstjes waarin de inwonertallen verschillen en soms andere steden bovenaan opduiken. Maar altijd belandt Lagos in 2100 op de eerste plaats, al is het met een inwonertal dat sterk varieert. De laagste schatting is 61 miljoen, de hoogste is, jawel, 100 miljoen.

Mumbai is de enige andere stad die eveneens in alle vier projecties voorkomt bij de eerste vijf. Kinshasa en Dar es Salaam halen driemaal die top vijf, net als Karachi. Wie nog meer? Tweemaal duikt Delhi op, en éénmaal Luanda.

Het overwicht is echter uitgesproken voor Afrika. Het is zelfs zo dat in drie van de vier projecties de drie eerste plaatsen uitsluitend bekleed worden door Afrikaanse steden. Slechts in één scenario duikt in de top drie – op de tweede plaats – een niet Afrikaanse stad op, Mumbai. (db)

Bronnen
Socioeconomic Pathways and Regional Distribution of the World’s 101 Largest Cities – klik hier voor pdf
Wikipedia - Projections of population growth

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.