Accueil
Nieuws
Mardi 6 novembre 2007

Je kan het nog dikwijls horen: de nieuwe netwerkeconomie zou anders werken. Althans, dan spreekt men de verwachting of de hoop na die men 10 of 15 jaar geleden uitsprak. We zouden in een tijdperk belanden met talrijke kleinere bedrijven die zouden samenwerken, veel meer op voet van gelijkheid dan...Lees verder

Nieuws
Mardi 23 octobre 2007

Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren blijft de wereld in zijn geheel bossen verliezen. Vooral in de tropische zones gaat het bosareaal erop achteruit. In de gematigde klimaatzones is er een lichte vooruitgang merkbaar en krijgt duurzaam bosbeheer stilaan meer kansen. Dat zijn enkele van de conclusies uit het...Lees verder

Opinie
Mardi 16 octobre 2007

De helft van de wereldbevolking - het meest beoefende beroep Bij ons zijn nog weinig landbouwers en voeding kost ons niet veel, zelfs als de prijzen nu wat stijgen. Zo hebben we snel de neiging om het belang van landbouw te onderschatten. Maar vrijwel de helft van de wereldbevolking leeft...Lees verder

Nieuws
Mardi 9 octobre 2007

Waarom zouden we wel uitkijken naar een nieuwe film, theatervoorstelling, roman of CD en niet naar een nieuw globaal rapport? Niet dat we meteen veel plezier zullen beleven aan Global Environment Outlook 4, een werkstuk van UNEP - de milieuorganisatie van de Verenigde Naties - dat deze maand verschijnt. Wie...Lees verder

Nieuws
Mardi 9 octobre 2007

Een goed inkomen om van te leven hangt niet alleen af van de productie van welvaart maar evenzeer van de verdeling ervan. En dat laatste krijgt al te weinig aandacht terwijl het dikwijls grond scheef loopt. We plukken een paar voorbeelden uit twee net verschenen boeken. (Uit De stille dood...Lees verder

Nieuws
Mardi 9 octobre 2007

Op 17 oktober wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen extreme armoede . In meer dan 90 landen organiseert de Global Call to Action Against Poverty (GCAP) campagnes om aandacht te vragen voor de realisatie van de VN-Millenniumdoelstellingen. Die werden in 2000 plechtig afgekondigd tijdens een speciale zitting van...Lees verder

Opinie
Mercredi 3 octobre 2007

Dat de steun voor de mondialisering in de EU en de VS wegebt, is niet ondenkbaar. Mondialisering is immers geen vanzelfsprekendheid maar een politieke keuze.Lees verder

Nieuws
Mardi 25 septembre 2007

Internationale verdragen maken op zichzelf nog geen betere wereld. Maar ze zetten ons mee op de goede weg en zijn daarom hoogstnoodzakelijk. Dan is het wel jammer om te zien hoe vele landen heel vergeetachtig zijn in het ondertekenen of ratificeren van internationale overeenkomsten. In New York vergadert sinds vorige...Lees verder

Pages