Home

En de leden van de Veiligheidsraad zijn...?

Wie zit er in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties? De kans dat u zo uit het hoofd alle huidige vijftien leden van die Raad opsomt, is niet echt groot, zelfs al gaat het om het meest bekende en machtigste VN-orgaan.

De meeste mensen zal het wel nog lukken om de vijf permanente leden op te sommen. Dat zijn de huidige en voormalige zogenaamde grootmachten, niet toevallig de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, tevens een select kransje van erkende kernmachten en stuk voor stuk grote wapenhandelaars: China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Om aan uw nieuwsgierigheid tegemoet te komen, hier zijn de tien andere: Japan, Mexico, Oeganda, Oostenrijk, Turkije, Burkina Faso, Costa Rica, Kroatië, Libië en Vietnam.
Die laatste vijf hoeft u niet echt in het hoofd te prenten. Want vorige week heeft de Algemene Vergadering van de VN beslist wie vanaf 1 januari de vervangers zullen zijn. Dat worden Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Gabon, Libanon en Nigeria. Die niet-permanente leden worden verkozen voor twee jaar.

Nog wat meer spelregels. Elk lid heeft één stem. Voor inhoudelijk belangrijke en procedurestemmingen zijn er minstens negen stemmen nodig van de vijftien. Daarbij moeten ook de vijf stemmen zijn van de permanente leden. Dat is het zogenaamde vetorecht van de grootmachten.

Daartegenover staat dat alle VN-lidstaten de beslissingen van de Veiligheidsraad moeten aanvaarden en uitvoeren. Maar dat niet alleen, die Veiligheidsraad bezit de macht om lidstaten daartoe te verplichten. In de werkelijke wereld betekent het dat Irak daadwerkelijk uit Koeweit is verdreven, maar dat er niet is ingegrepen in Soedan of om de Bosniërs in het "veilige VN-gebied Srebrenica" te beschermen. En dat bijvoorbeeld enkele tientallen kritische resoluties over Israël op het veto van de Verenigde Staten botsten.

De roep om de Veiligheidsraad te hervormen en te democratiseren klinkt dan ook al lang, tot dusver met weinig resultaat. (DB)

Klik voor algemene website Veiligheidsraad, met resoluties, rapporten, stemmingen, enzovoort

Klik voor leden van de Veiligheidsraad.

Regio's: 

Lees ook