Home

Tsjechische hongerstakers tegen Star Wars

Jan Tamas en Jan Bednar, twee Tsjechen, zijn aan hun vijftiende dag hongerstaking toe. Ze protesteren daarmee tegen het raketschild-radarsysteem dat de Verenigde Staten in Tsjechië willen plaatsen. Zij wijzen erop dat dit deel van het Amerikaanse ‘Star Wars' systeem aan de bevolking wordt opgedrongen. Want meer dan twee derden van de Tsjechen zou ertegen zijn. Daarom eisen ze een referendum.
De twee hongerstakers krijgen voor hun geweldloze actie de steun van de Burgemeesters voor Vrede. Dat is een snelgroeiend mondiaal netwerk van nu al 2226 steden en gemeenten in honderdnegenentwintig landen, dat zijn ruim viermaal meer leden dan vier jaar geleden. Het grootste aantal leden is in België te vinden, zowel kwantitatief, welgeteld driehonderdnegentien, als procentueel, namelijk iets meer dan de helft van alle Belgische gemeenten. In Nederland zijn achtendertig gemeenten lid.

De burgemeesters zijn bezorgd dat het raketschild tot een nieuwe wapenwedloop kan leiden. Hun voorzitter, burgemeester Luc Dehaene van Ieper, benadrukt dat het hoog tijd is voor de steden om hun stem te laten horen: "Steden kunnen niet langer doelwitten zijn voor militaire strategen. Het is onze plicht onze steden en burgers te beschermen."
Zij willen een kernwapenvrije wereld in 2020, vandaar hun campagne ‘2020 Vision'. Om dat te bereiken willen ze nog meer leden werven. Op die manier willen ze de boodschap van de helft van de mensheid die in steden woont, hoog op de internationale agenda krijgen: "Steden zijn geen doelwitten".

Websites

klik hier voor website Burgemeesters voor Vrede

klik hier voor 2020 Vision Campaign

Klik hier voor artikel Tsjechische hongerstakers tegen Star Wars

Klik hier voor Web TV over star wars en website met petitie

Lees ook