Home

Vredesactie klaagt Belgische betrokkenheid bij oorlogen in Irak en Afghanistan aan

Hoe voelt het om te weten dat we met de trein rijden over dezelfde rails waarlangs het Amerikaanse leger materieel vervoert waarmee het ten oorlog trekt in Irak of Afghanistan? Die vraag stelden actievoerders van Vredesactie op 9 en 10 november, het weekend waarop we Wapenstilstand herdenken, aan treinreizigers en NMBS-personeel op tientallen stations in België. Want de voorbije jaren werden de Belgische spoorwegen en havens regelmatig gebruikt voor het transport van Amerikaans wapentuig naar het oorlogsgebied. De Belgische regering toonde zich in 2003 een tegenstander van de oorlogspolitiek van president Bush, maar legt deze wapentransporten geen strobreed in de weg. Ze verklaart gebonden te zijn aan de ‘geheime' NAVO-akkoorden uit 1971 met bondgenoot de VS. De actievoerders willen dat deze akkoorden zo snel mogelijk worden opgezegd. Ze werden afgesloten tijdens de Koude Oorlog om de Amerikaanse soldaten in Duitsland te bevoorraden. In 2003 was de toepassing van deze akkoorden zelfs illegaal: de oorlog tegen Irak was een zware inbreuk tegen het VN-Handvest. Desondanks zei de Belgische regering dat ze onmogelijk de uitvoering ervan kon opschorten. Het internationaal recht en de uitgelekte verdragtekst zagen dat anders. Om tegemoet te komen aan de groeiende kritiek installeerde de regering een studiegroep, maar de transporten bleven gewoon doorgaan, ook vandaag nog. Bovendien verdienen B-Cargo, de goederenafdeling van de NMBS-Holding, en bepaalde Antwerpse haven- en scheepvaartbedrijven er nog flink aan ook, al weet niemand precies hoeveel. Tijdens de Irak-oorlog in 2003 werden ongeveer 20.000 militaire voertuigen doorgevoerd. In juli 2007 vertrok het 2nd Cavalry Regiment met 300 Stryker-pantserwagens uit het Duitse Vilseck. Nu is het de beurt aan het hoofdkwartier van de 1st Armored Division uit Wiesbaden om naar Irak te verhuizen via België.
Deze actie was een onderdeel van de brede internationale campagne ‘NATO Game Over'. Volgens Vredesactie is het immers het lidmaatschap van de NAVO dat ervoor zorgt dat we betrokken geraken bij oorlogen en inbreuken tegen het internationaal recht.

Integrale tekst van de ‘geheime' NAVO-akkoorden uit 1971

Vredesactie

NATO Game Over

Lees ook

Zonder Europese militaire bases was oorlog in Irak, Afghanistan of Tsjaad onmogelijk, zeggen vredesactivisten

Met de enorme media-aandacht voor de als ‘historisch' bestempelde Amerikaanse presidentsverkiezingen overheerst al te vaak het beeld dat alleen de Verenigde Staten verantwoordelijk zouden zijn voor de oorlogsvoering in landen zoals Irak of Afghanistan. Maar ook Europa herbergt een uitgebreide militaire interventiemachine die noodzakelijk was - en nog altijd is - om die oorlogen gaande te houden. Onder de slogan ‘Oorlog vertrekt vanuit Europa' willen vredesactivisten daarom op 14 en 15 november in heel Europa de militaire interventiestructuur zichtbaar maken en de wereldwijde interventies aanklagen.

Pro-interventielobby trekt maar geen lessen uit Irak: Iran, Soedan,...

De recente uitspraken over Iran van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Kouchner, klonken als een regelrechte oorlogsdreiging aan het adres van Teheran. De reacties in het Midden-Oosten waren unaniem zeer negatief, uitgezonderd van Israël, het enige land in de regio dat over kernwapens beschikt. Zelfs een oorlog van enkele Europese landen zonder instemming van de VN-Veiligheidsraad zou te overwegen zijn, vindt Kouchner, om koste wat het kost te voorkomen dat Iran ooit over een atoomwapen zou beschikken. Wie nog geloofde dat dergelijke gevaarlijke onzin alleen maar uit het brein van een Amerikaanse neocon kan ontspruiten, moet dringend zijn mening herzien.