Home

Web-tv : Somalië, land in staat van behoefte

Eind december 2006 kwam Somalië in een draaikolk terecht van snel veranderende politiek-militaire ontwikkelingen. De Unie van Islamitische Rechtbanken (UIC), die sinds juni 2006 een groot deel van het land en de hoofdstad Mogadishu onder controle had, moest daarbij het onderspit delven. Een coalitie van de officiële, maar onmachtige federale overgangsregering (TFG) van de clanleiders, zwaar ondersteund door een militaire interventie van het Ethiopische leger, kwam voorlopig als winnaar uit de machtsstrijd. Ook de Amerikanen lieten zich niet onbetuigd en bombardeerden in de loop van januari nog overgebleven stellingen van islamitische strijders in het uiterste zuiden van het land. Somalië zou zijn uitgegroeid tot een bolwerk van al-Qaedagroeperingen in de Hoorn van Afrika.
Voor de gewone Somalische bevolking was dit de zoveelste aflevering in een drama dat alleen miserie, armoede en vluchtelingen heeft voortgebracht sinds het uiteenvallen van het land in 1991. Op het terrein is het overigens duidelijk dat de nieuwe machthebbers in Mogadishu niet in staat zullen zijn om het land een degelijk bestuur, stabiliteit en minimale ontwikkeling te garanderen. De TFG heeft al herhaaldelijk geweigerd om gematigde elementen van de Unie van Islamitische Rechtbanken op te nemen in het overgangsbestuur. De internationale hulpverlening zal nog jaren moeten instaan voor de humanitaire basisvoorzieningen. IRIN, het informatienetwerk van het VN-kantoor voor Humanitaire Zaken, heeft net voor de ontknoping van de Somalische machtsstrijd een nieuwe documentaire film uitgebracht onder de veelzeggende titel ‘Somalia: A State of Need’. IRIN wil daarmee de aandacht vestigen op het lot van de gewone bevolking.

Op de site van IRIN Films kan je ‘Somalia: A State of Need’ (18’34”) gratis bekijken www.irinnews.org/film
International Crisis Group: ‘Somalia: The Tough Part is Ahead’ http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4630&l=1

Regio's: 
Landen: 

Lees ook