Home

Werknemers nu ook slachtoffer van malaise in Amerikaanse Rode Kruis

De voorbije decennia gaat het van kwaad naar erger bij het Amerikaanse Rode Kruis, de grootste non-profitorganisatie voor rampenbestrijding in de VS en de belangrijkste nationale leverancier van bloed en bloedproducten. De eerbiedwaardige instelling is momenteel aan zijn tiende directeur toe in twaalf jaar tijd en aan de lijst van organisatorische problemen, rechtszaken, financiële tekorten en schandalen (o.a. de gebrekkige hulpverlening bij de orkaanramp in New Orleans) lijkt maar geen eind te komen.

Uit een recent rapport, gebaseerd op getuigenissen van Rode Kruis-werknemers van over heel de VS,  komt nu ook het beeld naar voren van een organisatie die het niet bepaald nauw neemt met de rechten van werknemers en daardoor ook de bloeddonoren en bloedontvangers in gevaar dreigt te brengen.

Werknemers klagen al langer over onmenselijk lange werkdagen zonder rustpauzes, over de aanwerving van te weinig gekwalificeerd personeel, over besparingen op alle mogelijke secundaire arbeidsrechten, over verlaging van de veiligheidsvoorschriften bij bloedafname, over de lage lonen, en nu ook over het systematisch ontwijken van collectieve arbeidsonderhandelingen door het management. Bovendien worden werknemers die met hun klachten naar buiten durven te komen, bedreigd met ontslag.

Tussen 1996 en 2007 stelde de National Labor Relations Board (NLRB), het Amerikaanse agentschap dat de arbeidswetgeving moet doen naleven, niet minder dan 212 zware inbreuken vast bij het Rode Kruis. In 152 gevallen moest een gespecialiseerd agentschap in arbeidsconflictbemiddeling tussenkomen omdat het management van geen oplossing wilde horen. Voor de vakbonden is de maat nu vol en op een nationale conventie in St-Louis, in de staat Missouri, werd een uitgebreid rapport voorgesteld dat de klachten van de werknemers bundelt en oplossingen voor een grondige hervorming aandraagt om de geloofwaardigheid van de instelling te herstellen. De National Jobs with Justice-organisatie stelt een blauwdruk voor die het management van het Rode Kruis moet toelaten de arbeidsrechten van de werknemers te herstellen en zo de veiligheid van de bloedtransfusiecentra in de VS te garanderen. Het recht van werknemers op vrije vakbondsvertegenwoordiging en collectieve onderhandelingen staat daarbij centraal. Vakbonden roepen werknemers van over heel de wereld op om hun solidariteit te betuigen met de Rode Kruis-werknemers. (JVC)

Klik voor National Jobs with Justice: rapport over de arbeidsrelaties bij het Amerikaanse Rode Kruis

Klik voor Call to Action for Decent Work

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook