Home

Oostenrijkers willen bank voor algemeen belang. Zal het lukken?

Een nieuwe bank oprichten in de goede oude traditie, dat is de ambitie van een aantal Oostenrijkers. Het zou de eerste ethische alternatieve bank in hun land moeten worden. Daartoe zal ze de visie hanteren dat ‘ze er moet zijn voor de mensen’. Hoe? ‘Door het algemeen belang en niet de winst te maximaliseren.’

Concreet wil dat zeggen dat de bank het geld zal gebruiken voor investeringen in ecologie, biovoeding, sociale projecten, vorming, hernieuwbare energie, cultuur, sociale woningen en andere duurzame projecten.

En? Lukt het in de praktijk?

Klinkt allemaal mooi, maar lukt het ook in de praktijk? In 2014 is een coöperatie opgericht die in december haar handelingsbekwaamheid verwerft. Al snel, voorjaar 2015, krijgt ze een prospectus rond om kapitaal te mogen ophalen.

Bedoeling is om in een eerste fase 6 miljoen euro op te halen, onder andere via een mitgruenden tour doorheen Oostenrijk in de herfst van 2015. Met dat geld wil men dan eind 2015 of ten laatste begin 2016 het proces aanvatten om een banklicentie te verwerven.

Het geld moet komen van gewone burgers die coöperant worden, niet van financiële groepen. Om lid te worden betalen burgers minimaal € 200, het maximum toegelaten bedrag is € 100.000. Mitgruenden mikt op 40.000 leden in de loop van 2016 die samen een startkapitaal van 15 miljoen euro vertegenwoordigen. Dat moet het mogelijk maken om de eigenlijke bank te laten opengaan eind 2016 of begin 2017.

Tussenstand: 2334 leden brengen 1,8 miljoen in

Op 12 december 2015 is er bijna 1,8 miljoen euro opgehaald. Die komen van in totaal 2334 coöperanten. De initiatiefnemers laten in een mededeling weten dat het project ‘goed op koers’ ligt.

Al te rooskleurige lezing
van twee cruciale feiten

Dat hun coöperatie actief is, en snel met een prospectus klaar was, is ongetwijfeld een grote plus. Maar ze brengen anderzijds een al te rooskleurige lezing van twee cruciale feiten.

Zo is er momenteel slechts 30 procent opgehaald van de 6 miljoen euro die volgens de planning eind 2015 – nu dus - of ten laatste begin 2016 nodig zijn om een banklicentie aan te vragen. Dat zal zeker niet lukken, en het project loopt in elk geval vertraging op. Hoe langer het duurt om de resterende 70 procent op te halen, hoe ernstiger de vertraging.

Wat dan te denken van het aantal leden? Mitgruenden mikt op 40.000 eind 2016. Met vandaag 2334 leden haalt men nog geen 6 procent van die doelstelling… terwijl er toch al 25 procent van de tijd is verstreken waarin de eerste golf van meest enthousiaste supporters lid is geworden. Van de beoogde 15 miljoen euro kapitaal eind 2016 heeft die harde kern momenteel slechts 12 procent verschaft.

Nuchtere kijk doet vragen rijzen

Niet gratuit scepticisme maar wel kritische analyse van deze feiten en de bijbehorende nuchterheid dwingt om grote vraagtekens te plaatsen. Tenzij de trend plots keert, is het allerminst zeker en zelfs weinig waarschijnlijk dat dit Oostenrijkse initiatief, hoe goed ook begonnen, over een jaar 40.000 leden telt en 15 miljoen euro heeft opgehaald.

Voor wie wel lid is geworden en geld heeft geïnvesteerd in een ongetwijfeld maatschappelijk nuttig en economisch zinnig project, valt het te hopen dat het management en het bestuur ook een plan B hebben dat ze zo nodig snel kunnen ontvouwen. Want het zou voor de samenleving een grote ontgoocheling en verlies zijn als hun droom verknoeid zou geraken en uiteenspatten, en hun bewegingskracht verloren zou gaan.

Dirk Barrez (met dank aan Seger Bonebakker)

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd? Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen. We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Website Mitgruenden
Voor het project – klik hier
Voor de stand van zaken – klik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook