Home

De opkomst van benefit bedrijven

Met op kop de staten Maryland en Vermont in 2010 hebben zowat dertig staten in de VS het wettelijk mogelijk gemaakt om een benefit corporation op te richten. Dergelijke bedrijven zijn in de eerste plaats bedoeld voor sociale en ecologische doelstellingen, om het publiek goed na te streven. Een winstgevende bedrijfsvoering staat er volledig in dienst van echt maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit schept kansen om de noodzakelijke transitie naar een duurzame economie in  praktijk te brengen. Zo veranderde in 2014 het klassieke elektriciteitsbedrijf Green Mountain Power uit Vermont in een benefit corporation. Het wou komaf maken met het aloude beleid van winst maken in de elektriciteitssector: te grote en zelfs overbodige centrales aangedreven door fossiele brandstoffen die hun elektriciteit te duur verkopen, daarbij vooral de armsten en de ouderen benadelen, en de weg versperren voor hernieuwbare energie.

Sinds 2014 is veel veranderd bij Green Mountain Power. Er is vooral een radicale keuze voor decentraal opgewekte hernieuwbare energie, en investeringen in energiebesparing worden voorgeschoten.

Het kan dus om bedrijven die tot voor kort de vloer aanveegden met het algemeen belang in korte tijd om te vormen tot ondernemingen die ons verzekeren van een welvarende toekomst binnen de ecologische grenzen van de planeet. Dat is de kracht van de aangepaste bedrijfsvorm van de benefit corporation.

Deze bedrijven kunnen, neen, ze moeten het publieke goed najagen. Hun aandeelhouders waken hierover en zijn gerechtigd om een rechtszaak aan te spannen indien ze daar onvoldoende of niet in slagen.

Eind 2015 migreerde deze bedrijfsvorm over de Atlantische Oceaan en kreeg navolging in Italië met de invoering door het parlement van de Società Benefit. (db)

Bronnen

What if…Your Electric Utility Was a Benefit Corporation?
of hier
Benefit Corporations: Do the Benefits Exceed the Costs?
Benefit corporation - Wikipedia

Uw doordachte reacties zijn heel welkom op het emailadres infoATpala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Lees ook