Home

Scherpstellen | verdwaasde discussie over energiepact

Als België – twintig of dertig jaar te laat – eind 2017 ergens in de verre buurt van een energiepact komt, wordt zelfs nog bediscussieerd of een stijging van de  zonne-energieproductie met 150 procent tegen 2030 niet overambitieus en onrealistisch is.

Kunnen we eindelijk wakker worden? In de periode 2005-2015, dat zijn elf jaren, vermenigvuldigde de capaciteit van zonnepanelen in de wereld maar liefst 63 keer. En dit land zou het niet eens aankunnen tweeëneenhalve keer meer capaciteit te realiseren in de twaalf jaar die ons nog resten voor 2030? Willen we straks echt de rode lantaarn van een land zonder ambitie?

Bron
Waar halen we onze energie? De verst gevorderde transitie

Landen: 

Lees ook