Home

Al 10 miljoen jobs in hernieuwbare energie, België niet top

In een vorige bijdrage ontdekten we dat windenergie goed is voor 1,15 miljoen arbeidsplaatsen. Als we naar alle vormen van hernieuwbare energie kijken, blijken die al aan bijna 10 miljoen mensen werk te verschaffen. Heel opvallend, Duitsland presteert ruim dubbel zo goed als België of Nederland, Denemarken doet zelfs ruim viermaal beter.

Dus zijn we eerst nieuwsgierig welke sector op de eerste plaats staat. Dat blijken de fotovoltaïsche zonnepanelen te zijn, die bedrijvigheid telt maar liefst 3,1 miljoen werknemers.

Op de tweede plaats staan de grotendeels gecontesteerde vloeibare biobrandstoffen. Ze zijn hernieuwbaar maar hoe sociaal verantwoord is het om bv. granen en dus eten om te zetten in brandstof voor auto’s? In elk geval zijn er 1,7 miljoen mensen aan de slag.

Grootschalige waterkracht bekleedt de derde plaats met 1,5 miljoen werkenden. Ook hier past de bemerking dat er zware negatieve effecten kleven aan heel wat reusachtige stuwdamprojecten.

Pas op de vierde plaats vinden we de 1,15 miljoen arbeidsplaatsen van de windenergie. En op vijf staan de zonnecollectoren met werk voor 0,83 miljoen mensen.

Met minstens 100.000 werknemers volgen dan nog vaste biomassa (723.000), biogas (333.000), kleinschalige waterkracht (211.000) en aardwarmte (175.000).

Duitsland presteert ruim dubbel zo goed,
Denemarken doet zelfs ruim viermaal beter.

Al even interessant is de verdeling van al dat nieuwe(re) werk over verschillende landen. Voor België bijvoorbeeld gaat het om 22.000 jobs, voor Nederland zijn het er 30.700, in verhouding tot de bevolking wat minder. Is dat veel, of net weinig?

Wat leert de vergelijking met Duitsland bv.? Dat land telt zeven maal meer inwoners dan België, maar heeft met 340.000 bijna 15,5 meer mensen aan het werk in de hernieuwbare energie. Indien België even goed zou doen, zouden er ruim 25.000 meer jobs zijn in deze sector.

China doet het met 4 miljoen arbeidsplaatsen, en verrekend voor het inwonertal, de helft beter dan België. En de Verenigde Staten? Ook die halen het van ons, met 805.000 jobs creëerden ze in verhouding een flink kwart meer werk.

Heel goed presteren Zweden met 56.000 arbeidsplaatsen voor 10 miljoen inwoners, Finland met 33.000 voor 5,5 miljoen en Denemarken met 45.000 voor 5,6 miljoen. Ter vergelijking: België telt 11.5 miljoen inwoners.

Indien we even goed zouden presteren als de Denen, zouden hier 92.500 mensen de kost verdienen met hernieuwbare energie, goed viermaal meer dan nu. Dan zouden er maar liefst 70.500 jobs bijkomen. (db)

Bron
International Renewable Energy Agency (IRENA) Employment in the Renewable Energy Sector (Year: 2012-2016)
International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Energy Employment by Technology

Uw doordachte reacties zijn heel welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Thema: 
Regio's: 

Lees ook