Home

Begin van onderzoek naar coronadoden

In het Vlaams Parlement is sinds 3 juni een commissie aan de slag om de coronacrisis te onderzoeken. Dat mag wel in een land met een rampzalig beleid dat resulteerde in één van de allerhoogste sterftecijfers in de wereld.

Die commissie concentreert zich in de eerste plaats op de ouderenzorg en wat er is gebeurd in de woonzorgcentra, een Vlaamse bevoegdheid. Ze zoekt de antwoorden op wat in de Pala publicatie 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden? is vervat onder kernvraag 6: Valt het onuitlegbare uit te leggen? Dat het beleid uitgerekend de ouderen die meest kwetsbaar zijn voor het coronavirus - iets wat men heel vroeg wist - volledig in de steek heeft gelaten?’

Dat betekent ook dat er nog heel veel vragen niet onderzocht en dus riskeren onbeantwoord te blijven. Zoals, waarom was er geen beleid om het virus weg te houden? Evenmin, en nog altijd niet, om de verspreiding in te dammen? Tenzij andere parlementen, alsook justitie, hun verantwoordelijkheid beginnen nemen.

Alvast voor justitie is meest waarschijnlijk dat zoiets niet zal gebeuren. In de Kamer is op 2 juli de bijzondere Covid-19-commissie opgestart.

Het blijft uitkijken hoe diepgaand het onderzoek wordt gevoerd en welke conclusies worden getrokken... om te beginnen dus door het Vlaams parlement... en dan is het nog afwachten of die conclusies ook uitgevoerd geraken en concrete gevolgen krijgen.

Fluwelen aanpak van 'deskundigen'

Opvallend in het Vlaams parlement is de aanpak met fluwelen handschoenen van de zogenaamde deskundigen. Nochtans staat of valt elk coronabeleid met het inzicht en de kwaliteit van haar ‘experts’.

Het is daarom noodzakelijk en essentieel dat het parlement uitleg en verantwoording eist over hun tergend traag voortschrijdend inzicht waarbij zij nog begin maart het gevaar minimaliseerden. In het licht van wat hun collega’s in andere landen presteerden – waar de alarmbellen weken en zelfs maanden sneller overgingen - zijn hun prestaties erbarmelijk én naar alle waarschijnlijkheid hoofdoorzaak van de desastreuze omvang van de coronaramp in België.

Helemaal vreemd wordt het dan om net op diezelfde ‘deskundigen’ te blijven vertrouwen voor het uitstippelen van het toekomstige coronabeleid. Extra bezwarend is dat vrijwel geen van de betrokken deskundigen inziet – en publiekelijk erkent - dat een veel betere aanpak wel degelijk mogelijk was. Landen met tien, twintig tot zelfs tweehonderd en tweeduizend maal minder doden bewijzen dat nochtans onweerlegbaar.

Die waarheid blijven ontkennen, dat vele duizenden doden en zieken te voorkomen waren, maakt hen niet enkel ondeskundig; het is ook een fundamenteel onwetenschappelijke houding die hen diskwalificeert als wetenschappers... en dus ook als mogelijke adviseurs van elk overheidsbeleid.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden en 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici

Bronnen
Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid – U kan online de video bekijken van de volledige vergaderingen. De verslagen zijn jammer genoeg nog niet te consulteren, daar wordt aan gewerkt.
Pala e-publicatie 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden?  voor info en kopen klik hier
Hoe traag mag inzicht van corona ‘deskundigen’ voortschrijden?

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Landen: 

Lees ook