Home

Poging tot staatsgreep van Trump was bijna gelukt

VS-vlag

Bijna was Trumps poging tot staatsgreep geslaagd, aldus de onderzoekscommissie over de aanval op het Capitool. “Denken dat het democratische systeem heeft gewerkt, is gevaarlijk”, waarschuwt Julian Zelizer, "zonder hervormingen is Amerikaanse democratie altijd slechts één stap van een nieuw 6 januari".

De dag dat de president ‘de honden loslaat’

6 januari 2021 is de dag dat de Amerikaanse president ‘de honden loslaat’ op het Capitool en de democratie bijna kapseist in de Verenigde Staten, schrijft Pala op 25-1-2021.

Een onderzoekscommissie aan het werk

Die gewelddadige aanval op het hart van de VS democratie wordt vanaf 1 juli 2021 onderzocht door het Huis van Afgevaardigden. De onderzoekscommissie beëindigt haar werkzaamheden eind 2022.

Verwijzing naar Justitie voor vervolging

Op 19 december beslist ze eenstemmig om de voormalige president te verwijzen naar het ministerie van Justitie voor vervolging. Ze acht hem verantwoordelijk voor belemmering van een officiële procedure, samenzwering, valse verklaringen en aanzetten, bijstaan of helpen van een opstand. Het is nu aan Justitie om Trump al dan niet te vervolgen.

Op 22 december publiceert ze haar eindrapport van 845 pagina’s, gebaseerd op meer dan duizend interviews en meer dan een miljoen documenten.

Gevaarlijke Watergate mythe

Een uiterst belangrijke waarschuwing valt twee dagen later te lezen in de New York Times. Julian E. Zelizer, hoogleraar history and public affairs aan Princeton University, focust op de onthulling in het rapport “dat de staatsgreep bijna was gelukt: als slechts enkele personen op sleutelposities anders handelden, kon de coup succesvol zijn.”

Als slechts enkele personen op
sleutelposities anders handelden,
kon de coup succesvol zijn

Daarom hamert hij op de volgens het rapport vele ingrijpende wettelijke en politieke hervormingen die essentieel zijn om verdere instabiliteit van de Amerikaanse democratie te voorkomen. En hij trekt meteen de parallel met het bijna vijftig jaar geleden verschenen Watergate rapport dat leidde tot de afzetting van president Nixon.

Toen heeft zich volgens Zelizer een gevaarlijke mythe gevormd, namelijk dat het Amerikaanse democratische systeem zou hebben gewerkt. Maar dat systeem heeft zichzelf allesbehalve vanzelf gecorrigeerd. Het heeft bijna tien jaar zwaar zwoegen gekost van een heel brede coalitie om alle noodzakelijke hervormingen in wetten te gieten en zo de giftige nalatenschap van Nixon effectief te counteren.

Het echte werk moet nog beginnen

Zelizer somt de hervormingen op die dringend moeten gebeuren om de democratie te beschermen. Ze moeten, anders dan na Watergate, de zwakheden uit het kiessysteem halen die kansen bieden voor wie de democratie wil onderuithalen.

Zonder hervormingen staat
Amerikaanse democratie altijd slechts
op één stap van een nieuw 6 januari

Hij besluit met de waarschuwing dat het allerergst zou zijn als het Congres geen verdere actie onderneemt, uitgaande van de foute veronderstelling – de Watergate mythe - dat de problemen zich vanzelf zullen oplossen. Die denkwijze riskeert de natie in een neerwaartse spiraal te storten. Ze zou een gevaarlijke weg bewandelen “altijd slechts één stap verwijderd van een nieuwe 6 januari”.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 11 politieke dwaasheden

Bronnen
The Jan. 6 Report Is Out. Now the Real Work Begins
, New York Times, Dec.24, 20200
Wikipedia | United States House Select Committee on the January 6 Attack
Wikipedia | Public hearings of the United States House Select Committee on the January 6 Attack

Lees ook
“Laat de honden los”. Alarmsignaal voor alle democraten | Pala 25-1-2021
Geen impeachment in VS. Als verkozenen angst laten regeren | Pala 6-2-2020 - Deze waarschuwing voor een autocratische machtsgreep door Trump is geschreven 11 maanden vóór zijn poging tot staatsgreep, de aanval op het Capitool

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Landen: 

Lees ook

Hoe democratieën sterven

Voor de gelijkheid en vrijheden van mensen is hun recht op zeggenschap in het bestuur essentieel. Tot zowat 1990 vormden staatsgrepen de grootste bedreiging voor democratieën. De jongste 30 jaar sterven ze vooral van binnenuit: verkozen autocraten vermoorden de democratie van Hongarije tot de VS.