Home

Circulair en maximaal hernieuwbaar

Transitie voor een toekomst die ecologisch, sociaal en democratisch is

BETROUWBARE CIRCULAIRE ECONOMIE - inleiding

Stikstof, klimaat, ongelijkheid, misbruikte hulpbronnen, falende overheden, overal kreunen samenlevingen onder het langdurige zware economische mistasten. Veel sneller moet de transitie naar een betrouwbare stabiele economie – circulair en maximaal hernieuwbaar – zo cruciaal dat Pala er een stevige artikelreeks aan wijdt.

Of het nu gaat om een overdaad aan stikstof of broeikasgassen, om verspilling, uitputting of zelfs regelrechte vernietiging van water, vruchtbaar land of grondstoffen, om verdwijning van planten, dieren, natuur… altijd is de fundamentele oorzaak de complete misgroei van het dominante economische systeem dat de wereld hanteert.

Dat schaadt voortdurend de hernieuwing van allerlei natuurlijke hulpbronnen, het verspilt en vernietigt talloze eindige materiële hulpbronnen, verknoeit ze tot afval of stookt ze zelfs op. Maar wie het aardse kapitaal opbrandt, gaat verarming tegemoet.

Niet alleen weigert de economie nog altijd de grenzen van de planeet echt te erkennen, ze slaagt er langs geen kanten in om zelfs minimale welvaart en welzijn in het bereik van de meeste mensen te brengen.

Tot overmaat van ramp lukt het samenleving en politiek al decennia maar niet om het economische schip tijdig en doeltreffend in een duurzame richting te sturen.

Hard werken aan ecologische, sociale en democratische toekomst

Om niet als ratten in die zelf gecreëerde val verstrikt te blijven zitten, moet er hard gewerkt aan een toekomst die ecologisch, sociaal en democratisch is, zoals de inleiding van het Pala boek Transitie titelt.

Vorige artikelreeksen Planetaire grenzen en Hoe duurzaamheid meten maakten reeds wijzer in Waar zijn we beland? De reeks Op weg naar een duurzame economie vertelde over Waar moet het naartoe?

Deze artikelreeks Betrouwbare circulaire economie vult de kennis verder aan en biedt mee antwoord op de vraag Wat moet er nu gebeuren? Een blik dus op de kern van transitie.  

Dirk Barrez - hoofdredacteur Pala.be

Lees volgend artikel Stop het economische eenrichtingsverkeer | BETROUWBARE CIRCULAIRE ECONOMIE 1

Vind alle bijdragen via dit overzicht van de artikelreeks BETROUWBARE CIRCULAIRE ECONOMIE

Regio's: 

Lees ook