Home

Stop het economische éénrichtingsverkeer

Stop het economische éénrichtingsverkeer van mijnbouw tot afval

BETROUWBARE CIRCULAIRE ECONOMIE 1

Zeker is, als we een stabiele, stationaire economie willen, moeten we komaf maken met de huidige éénrichtingseconomie. Die functioneert immers uiterst lineair, van grondstof tot afval.

De mijnbouw kerft diep in onze wereld om er grondstoffen uit te halen die onophoudelijk in een massa producten worden omgezet, verkocht, geconsumeerd en uiteindelijk vooral als afval gedumpt.

Deze nog altijd dominante economische aanpak heeft een onhoudbare voorkeur voor niet-hernieuwbare hulpbronnen, die daardoor uitgeput geraken. Daarenboven vervuilt, overvraagt en vernietigt hij zelfs hernieuwbare hulpbronnen.

We omarmen de circulaire economie

Een groot deel van de oplossing schuilt in de uitbouw van een circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd, die deze principes in praktijk brengt. De meest verspreide omschrijving is deze van de Ellen MacArthur Foundation.

Een circulaire economie is ontworpen voor hergebruik en herstel. Ze beoogt altijd het behoud van de hoogst mogelijke nuttigheidswaarde van producten, componenten en materialen. Daarbij maakt ze onderscheid tussen biologische en technische levenscycli. Het doel is te komen tot een voortdurende positieve kringloopontwikkeling: die behoudt of verbetert natuurlijk kapitaal, optimaliseert de opbrengsten en minimaliseert de systeemrisico’s door de eindige voorraden en de hernieuwbare stromen te beheren. Dat zijn meteen de principes van deze economie.

Hulpbronnen worden ofwel hernieuwd in biologische kringlopen,
ofwel hersteld of hergebruikt in de technische kringloop

In een echte circulaire economie bestaat verbruik alleen maar via biologische stromen. Anders moet het niet om verbruik maar om gebruik gaan. Alle hulpbronnen worden ofwel hernieuwd in biologische kringlopen, ofwel hersteld en hergebruikt in de technische kringloop.

De Ellen MacArthur Foundation definieert verder nog vijf karakteristieken van een circulaire economie: design out waste of ontwerp producten zonder afval; bouw veerkracht op door diversiteit; steun op hernieuwbare energie; denk in systemen; denk, specifiek voor de biologische materialen, in cascades, namelijk aan de verschillende toepassingsmogelijkheden. (1)

Definities, concepten en omschrijvingen, hoe goed ook, blijven altijd eerder abstract. Laten we in het volgende artikel die circulaire economie nu snel (wel online, niet in nieuwsbrief) meer concretiseren.

Dirk Barrez - hoofdredacteur Pala.be

Deze bijdrage is gebaseerd op Barrez Dirk, TRANSITIE. Onze welvaart van morgen, p.74, voor meer info en kopen klik hier

Lees volgend artikel Absolute voorrang voor hernieuwbaar | BETROUWBARE CIRCULAIRE ECONOMIE 2

Lees vorig artikel Circulair en maximaal hernieuwbaar | BETROUWBARE CIRCULAIRE ECONOMIE - inleiding

Vind alle bijdragen via dit overzicht van de artikelreeks BETROUWBARE CIRCULAIRE ECONOMIE

Voetnoot
(1) Zoals zoveel over circulaire economie, is ook het vervolg deels schatplichtig aan het werk van de Ellen MacArthur Foundation. Maar dat mag niet doen vergeten hoeveel werk er daarvoor al is gepresteerd, onder meer door Barry Commoner, The Closing Circle, 1971 en Walter Stahel, The Product of Life Factor, 1982. Die laatste bedacht ook de term ‘cradle to cradle’.

Regio's: 

Lees ook