Home

Artikels

Artikel
donderdag 22 juni 2017

Opkomen voor een democratischer, rechtvaardiger en duurzamer Europa, dat is wat heel wat Europese burgerorganisaties kenmerkt. Die visie tekenden ze uit in een scenario dat al de steun kreeg van meer dan 250 organisaties. Maar het ook in realiteit omzetten is andere koek.Lees verder

Artikel
vrijdag 16 juni 2017

De Franse Cigales clubs vallen niet zozeer op door de grote massa’s spaargeld die ze weten te investeren in lokale bedrijven . Maar ze vormen in elk geval een opvallend alternatief voor klassieke financiële instellingen.Lees verder

Artikel
zaterdag 10 juni 2017

Jammer maar helaas, samenlevingen waar ook ter wereld baden in een grote weelde van schandalen, van onterechte vergoedingen bij intercommunales tot het massaal dumpen van giftig afval, manipuleren van verkiezingen of het uitstellen van klimaatmaatregelen. Dan is een definitie nuttig.Lees verder

Artikel
woensdag 7 juni 2017

Een golf van automatisering en robotisering komt eraan. Zullen we nog wel genoeg banen hebben over 15 of 20 jaar? En welke jobs? Een bijdrage van Denis Bouwen die veel stemmen beluisterde.Lees verder

Artikel
vrijdag 19 mei 2017

In een wereld die vele boeren tot wanhoop drijft, hebben burgers sleutels in handen om voedsel milieuvriendelijk te laten produceren en boeren daarvan fatsoenlijk te laten leven. Zo kopen Fransen boerderijen en grond voor duurzame landbouw .Lees verder

Artikel
maandag 15 mei 2017

Ook al lijken de veel gebruikte begrippen transitie en ontwikkeling vaak tot heel aparte werelden te behoren, ze zijn sterk verwant.Lees verder

Artikel
donderdag 11 mei 2017

Wie geïnteresseerd is in hoe coöperaties bijdragen aan duurzame werkgelegenheid en aan waardig werk , van Italië tot Vietnam, kan terecht op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie .Lees verder

Artikel
dinsdag 25 april 2017

Nogal snel worden vakbonden weggezet als behoeders van oude uitgespeelde gedachten. Maar als we morgen goed willen leven en werken, moeten de sociale bewegingen een innovatieve, doorslaggevende rol spelen in de radicale transitie naar de meest duurzame economie zodat die sociaal en democratisch is. Een vakbondsstem aan het woord.Lees verder

Pagina's