Home

China, India, VS? Waar trekt geld naartoe?

Investment trends by region 2023 vs 2022 - Unctad

Klik om te vergroten

Samenlevingen investeren eerst best zelf in hun toekomst. Laat u echter niet misleiden door het vele gepraat over deglobalisering en het dichterbij brengen van productie. In de huidige wereldeconomie blijven buitenlandse investeringen van groot belang.

Een eigen economisch huis

Het is verstandig als samenlevingen een voldoende groot deel van hun middelen gebruiken om te investeren. Want de beste garantie om goed te leven, is kunnen beschikken over een stevig uitgebouwde economie. Die omvat alles wat met de creatie én verdeling van welvaart en welzijn te maken heeft, van bedrijven tot onderwijs, van investeringsfondsen tot sociale zekerheid. Dat is het eigen economische huis.

Andere globalisering, meer dan deglobalisering

Zelfs na een pandemie en met zwaar verstoorde wereldhandel, toenemende spanningen tussen de VS en China, hernieuwd economisch initiatief door nationale staten en door nationale banken veroorzaakte torenhoge intrestvoeten is er van deglobalisering niet echt sprake. Op vele gebieden blijven mondiaal uitwaaierende productieketens toonaangevend, voor chips, auto’s, energie, voedsel, grondstoffen…

Wel neemt die globalisering andere vormen aan om al te grote risico’s en afhankelijkheden te verminderen. Productie verhuist dan bv. deels van China richting Vietnam of elders in Azië… Zo vermindert inderdaad de dominantie van China. Maar net zo goed moet die productie nog altijd door Suez- of Panamakanaal, dat risico blijft.

Evenzeer, soms zelfs vooral, speelt de betrachting om stijgende loonkosten in China in te ruilen voor goedkopere arbeid in o.a. India. Altijd blijft er wel de zware opgave om kwaliteit, volumes en stipte leveringen te garanderen.

Of bedrijven willen importtaksen ontwijken, bv. in de VS, zeker als daar president T opnieuw zou beslissen. Dan lokt dikwijls Mexico om te investeren.

Waarheen trekt het investeringsgeld? Grote verschillen

Buitenlandse investeringen, ook al zijn ze verminderd, blijven dus belangrijk. In 2023 gaat het om naar schatting 1365 miljard dollar. De topbestemming met grote voorsprong is de VS. Europa, die andere zogenaamde ontwikkelde regio, haalt veel minder.

Ruim drie vijfde van het geld belandt in zgn. ontwikkelingslanden, vooral in Azië. China blijft heel belangrijk maar ziet relatief minder investeringen toestromen. Vietnam en andere Zuidoost-Aziatische landen, India, Verenigde Arabische Emiraten kunnen ook rekenen op buitenlands geld.

Met minder dan één tiende van Azië, is Afrika nog altijd in de grootste mate afwezig in het wereldwijde investeringsverhaal.

Ten Zuiden van de VS trekt Mexico nogal wat investeerders, de rest van de Amerika’s en de Cariben veel minder, amper of zelfs helemaal niet.

Een niet zo makkelijke berekening

Opletten voor fiscale paradijzen

Instellingen die zicht willen krijgen op buitenlandse investeringen mogen zich niet miskijken op landen die buitenproportionele getallen laten noteren. Zo passeert in Europa ontzettend veel geld via Luxemburg en Nederland... niet om er rechtstreeks te investeren maar vooral om fiscale redenen. Om dubbeltellingen te vermijden, worden die geldstromen niet meegerekend.

Dirk Barrez | Hoofdredacteur Pala.be

Bronnen
Voor wie dieper in de cijfers van de buitenlandse investeringen wil duiken, ga naar het Pala bericht Buitenlandse investeringen. Waar zijn de cijfers te vinden?

Over fiscale paradijzen en hoe ze het zicht belemmeren op de reële buitenlandse investeringen, zie:
IMF, Measuring Multinational Production with Foreign Direct Investment Statistics: Recent Trends, Challenges, and Developments, juni 2023
ScienceDirect, Grey Zones in Global Finance: the distorted Geography of Cross-Border Investments, februari 2022

Regio's: 

Lees ook