Home

Hoe zeggenschap in besluitvorming garanderen?

SDG-5-gender-equality

Als er onaanvaardbaar weinig vrouwen bij de besluitvormers in o.a. bedrijven en universiteiten zijn, zoals het gelijknamige Pala artikel vaststelt, moet de vraag aangesneden: wat nu? Alvast volgende antwoorden werken tegen discriminatie.

Quota

Quota vormen een uiterst belangrijke hefboom voor rechtmatige zeggenschap. Politieke vertegenwoordiging illustreert dat overtuigend. In landen met wettelijke quota tellen de parlementen vrijwel de helft meer vrouwelijke leden dan in landen zonder quota. (1)

Rechten voor iedereen

Even cruciaal is het uitroeien van wetten die vrouwen minder beschermen of zelfs ronduit discrimineren. Eén voorbeeld maakt alles duidelijk.

Nog altijd zijn een massa vrouwen, vaak zelfs meer dan mannen, voor hun bestaan afhankelijk van de grond die ze bewerken.
Hoelang nog kan de discriminatie voortduren dat in vele landen meer dan dubbel zoveel mannen dan vrouwen grond bezitten?
En dat het grondbezit van vrouwen amper of zelfs niet wettelijk is beschermd? (db)

Zie ook het hoofdartikel Onaanvaardbaar weinig vrouwen bij besluitvormers bedrijven, universiteiten...

Voor informatiebronnen over discriminatie van vrouwen, in het bijzonder inzake zeggenschap en besluitvorming, zie Vrouwen en besluitvorming: waar is de info te vinden?

Voetnoot
(1) United Nations, The Sustainable Development Goals Report 2023,  p.22

Regio's: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.