Accueil

Valt het virus nog uit te roeien? Wie geeft de beste adviezen?

Laten we dezelfde ‘experts’ die corona als een zware griep onthaalden nu oordelen dat dit gevaarlijke virus onder ons zal blijven? Voor die levensbelangrijke keuze, een toekomst met of zonder virus, moeten samenlevingen zich laten adviseren door betrouwbare deskundigen.

De vele landen die corona vrij baan gaven, staan voor een cruciale keuze: het virus alsnog weg krijgen of zich neerleggen bij de permanente aanwezigheid ervan met alle bijbehorende gevaren, zelfs het opduiken van een uiterst gevaarlijke variant waartegen de bestaande vaccins onwerkzaam zijn. Het blijft een brandende vraag: hoe pakken we nu best deze reeds een jaar oude coronacrisis crisis aan, en eigenlijk elke andere ernstige crisis? Wie vragen we advies, wie geven we vertrouwen om mee naar uitwegen te zoeken? Enkele lessen dringen zich op.

1. Zorg voortdurend voor de best mogelijke kennis over de aard van het probleem, én over de mogelijke oplossingen. Blijf altijd kritisch en weer falende adviseurs.

Wie zijn geschikte adviseurs? Dat zijn de deskundigen die al eind 2019 of begin 2020 het coronavirus meteen als gevaarlijk inschatten, die adviseerden om reizigers uit China te controleren en vluchten te stoppen, die aanraadden om dit virus buiten te houden en grenzen te sluiten… en die wanneer het toch opdook voorstelden om met traceren, quarantaine en lockdowns het aantal besmettingen te laten dalen tot nul en zo het virus te laten uitdoven… Die alerte deskundigen zijn vrijwel uitsluitend te vinden in Azië en Oceanië.

Ongeschiktheid bewezen:
niet één, niet twee maar al minstens driemaal

Onaanvaardbaar als adviseurs zijn ‘deskundigen’ die zelfs begin maart 2020 geen gevaar zagen en nog durfden spreken over een zware griep, die niet konden bedenken dat samenlevingen zich best afschermen voor het coronavirus en later nooit voorstelden om het uit te roeien, zelfs niet toen de besmettingen heel sterk waren gedaald. Zij bewezen zo niet één, niet twee maar al minstens driemaal hun ongeschiktheid om mensen, samenlevingen en economie te beschermen.

2. Kies adviseurs die kritisch zijn voor zichzelf en fouten toegeven. Alleen zij bezitten de wetenschappelijke kwaliteit om echt voortschrijdend inzicht te boeken.

Het valt niet te verdedigen dat de enige expert – microbioloog Herman Goossens – die publiek heeft toegegeven dat de deskundigen in dit land zich hebben vergist, dat ze verzuimd hebben om naar Zuid-Korea en Taiwan te kijken en dat zelfs de lockdown vermeden had kunnen worden… dat net die ene zelfkritische deskundige geen deel meer uitmaakt van de corona-adviesraad.

De enige expert die toegaf dat ze zich hebben vergist,
zit niet langer in de corona-adviesraad

Onbegrijpelijk is wie tot nu wel bekwaam wordt geacht om te blijven, namelijk de ‘deskundigen’ die meer dan eens manifest slecht adviseerden in vergelijking met hun collega’s uit landen in Azië en Oceanië, en blijven volhouden dat ze zich nooit hebben vergist en niet faalden. Die houding is niet alleen maatschappelijk onaanvaardbaar maar ten gronde onwetenschappelijk. Zo diskwalificeren zij zichzelf als totaal ongeschikt en onaanvaardbaar.

3. Wie wel dan? Doe beroep op experts die snel gealarmeerd waren én het beste beleid initieerden, dus zeker ook experts uit Thailand, Taiwan of Nieuw-Zeeland.

Meer dan ooit is het van belang om de inzichten te kennen uit landen die amper besmettingen hebben of het virus zelfs (bijna) kwijtspeelden. Want we zoeken antwoord op een vitale vraag: is het doenbaar om het virus alsnog uit te roeien? Vanzelfsprekend is dat aartsmoeilijk in samenlevingen die door hun halsstarrig kortzichtige virologen in de ene na de andere coronagolf en lockdown zijn geduwd. Bijna sarcastisch beweren net dezelfde virologen die een jaar geleden corona domweg ontvingen als een griepepidemie, niet de moeite om de grenzen voor te sluiten, dat het nu te laat is om dit virus nog kwijt te geraken… Maar wie kan die mensen nog vertrouwen?

Wie wijs is, raadpleegt experts van landen
die succesvol nulbesmetting nastreven

Het is veel wijzer om te rade te gaan bij en te leren van de deskundige voorstanders van nulbesmetting in de landen gelegen aan de Stille Oceaan. Blijven zij, ook nu er vaccins zijn, mikken op nulbesmetting en dus een samenleving waarin het virus niet voorkomt? Kan België, kan Europa volgens hen dit virus nog uitroeien? Kan de wereld het nog volledig kwijtraken? Hoe kunnen vaccins daarbij helpen?

Even herinneren. Een jaar geleden stelde vrijwel niemand de verbaasde vraag waarom de Europese landen blijkbaar verkozen om het dramatische pad van Italië te volgen en niet dat van Taiwan. Dat land telt nu 10 coronadoden. Indien België even goed had gepresteerd, waren er vijf doden in plaats van ruim 22.000 en amper of geen lockdown. Of nog, zoals in Nieuw-Zeeland zou er geen beletsel zijn om te feesten en grote festivals te organiseren.

Laten we dus eindelijk de antwoorden en adviezen van hun experts ernstig nemen, hun aanpak en beleid alle aandacht geven en ervan leren. En onszelf trakteren op de kans om finaal dan toch een succesvol coronabeleid te voeren. Maar zelfs bij de allerbeste deskundigen blijft er nog die andere regel die de politieke beleidsverantwoordelijken moeten respecteren.

4. Doe beroep op het advies van experts maar laat ze nooit beslissen, niet formeel en niet feitelijk.

We kiezen onze volksvertegenwoordigers om het algemeen belang te bewaken voor alle burgers. Voor alle beleidskeuzes, zeker ook voor de moeilijkste, berust de eindverantwoordelijkheid bij de verkozen politici. Het is aan hen om zich, in alle openheid en opperbest geadviseerd, te beraden en te beslissen of we het virus alsnog weg willen.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden en 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici

Lees ook
Frappante corona verschillen. Een kleine tijdslijn Stille Oceaan-Europa | 1-2-2021
Splitst corona de wereld in een virusvrije en een besmette wereld? | 9-12-2020
Voor een OVERZICHT van alle PALA ARTIKELS over de CORONACRISIS klik hier

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook