Accueil
Nieuws
Mardi 9 octobre 2007

Op 17 oktober wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen extreme armoede . In meer dan 90 landen organiseert de Global Call to Action Against Poverty (GCAP) campagnes om aandacht te vragen voor de realisatie van de VN-Millenniumdoelstellingen. Die werden in 2000 plechtig afgekondigd tijdens een speciale zitting van...Lees verder

Opinie
Mercredi 3 octobre 2007

Dat de steun voor de mondialisering in de EU en de VS wegebt, is niet ondenkbaar. Mondialisering is immers geen vanzelfsprekendheid maar een politieke keuze.Lees verder

Nieuws
Mardi 25 septembre 2007

Internationale verdragen maken op zichzelf nog geen betere wereld. Maar ze zetten ons mee op de goede weg en zijn daarom hoogstnoodzakelijk. Dan is het wel jammer om te zien hoe vele landen heel vergeetachtig zijn in het ondertekenen of ratificeren van internationale overeenkomsten. In New York vergadert sinds vorige...Lees verder

Nieuws
Mardi 11 septembre 2007

Morgen verschijnt het nieuwe boek van Dirk Barrez KOE 80 heeft een probleem. Boer, consument, agro-industrie en grootdistributie . Het is de opvolger en de verdieping van de gelijknamige DVD. Beelden brengen indringender de honger en de overlevingsstrijd van de boeren en boerinnen. Een boek kan nog breder kijken en...Lees verder

Nieuws
Mardi 11 septembre 2007

774 miljoen volwassenen kunnen lezen noch schrijven, twee op de drie zijn vrouwen. Meer dan 72 miljoen kinderen vinden niet de weg naar school en nog veel meer kinderen zitten veel te onregelmatig in de klas. En wie toch leert lezen en schrijven, riskeert die vaardigheden te verliezen bij gebrek...Lees verder

Nieuws
Mardi 28 août 2007

Actievoerders fietsen van Hasselt naar Parijs. Ze zoeken zo bekendheid en steun te verwerven voor het zogenaamde Verdrag van Oslo. Dat verdrag wil clustermunitie uit de wereld bannen. Het is vergelijkbaar met het al bestaande Verdrag van Ottawa dat hetzelfde beoogt met antipersoonsmijnen. De initiatiefnemers, Noorwegen en België, hopen het...Lees verder

Nieuws
Mardi 28 août 2007

De internationale mensenrechtencoalitie ‘Stop the Use of Child Soldiers' is al bijna tien jaar actief op het vlak van de strijd tegen het gebruik van kinderen (juridisch gezien jongeren onder de 18 jaar) in gewapende conflicten en hun aanwezigheid in legers of milities in het algemeen. Ondanks aantoonbare successen blijft...Lees verder

Nieuws
Mardi 28 août 2007

Zoet water is een kostbaar en steeds schaarser goed. Om eraan te raken is geen inspanning te veel voor de mens. Daarvan getuigen de immense waterinvesteringen van samenlevingen overal ter wereld, vroeger en nu, van de Romeinse aquaducten tot de Aziatische geïrrigeerde rijstterrassen en de talrijke hedendaagse reuzenstuwdammen. In de...Lees verder

Pages