Home

Van hype tot werkelijkheid: elektrische auto's

Eind 2008 is hier gepleit om van onze bedreigde autofabrieken werkplaatsen van de toekomst te maken. Want, voor zover we auto's nodig hebben, zijn dat morgen best elektrische auto's. De productie ervan zorgt voor werk en inkomen. We verminderen de CO2-uitstoot, in heel hoge mate zelfs indien we overschakelen op echt groene stroom. De vele batterijen van dat netgekoppeld wagenpark kunnen zo nodig ook stroom leveren en helpen ons dus ook aan een buffercapaciteit wanneer er tijdelijk minder hernieuwbare energie komt van bv. zon of wind. (1)

Waren we te optimistisch? Niet voor wie 2009 bekijkt. Bijna alle autobedrijven tonen hun elektrische auto's. China, de Verenigde Staten, Frankrijk en andere landen zijn bereid om de komende vijf jaar miljarden euro op tafel te gooien om die auto op de weg te krijgen. De voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso noemt dit een sleutelprioriteit. En ook politici dichter bij ons gooien zich op wat een hype begint te lijken, al blijft dat in België vooral bij woorden.

Dan is het extra nuttig om kritisch te blijven kijken naar wat de elektrische auto echt kan bijdragen om ons van onze olieverslaving af te helpen. Dat is net wat het rapport How to avoid an electric shock. Electric cars, from hype to reality doet. En, heel belangrijk, het probeert aan te geven wat we best wel en niet doen. Zo zal zeker de wetgeving moeten veranderen die nu autofabrikanten die elektrische auto's verkopen een vrijgeleide geeft om een veelvoud van klassieke benzinegulzige auto's op de markt te brengen. En we moeten blijvend een verbetering van de olie-efficiëntie van klassieke motoren afdwingen.

Het is allemaal goed om weten nu we heel onze economie moeten omslaan richting duurzaamheid. Omslagen zijn er vroeger ook gebeurd, meer dan eens in de verkeerde richting. Want lang voor er sprake was van auto's met een verbrandingsmotor, reden er elektrische auto's, de eerste al in 1832. In 1897 waren alle taxi's in New York elektrisch. Vanaf 1920 waren ze op de terugweg en kregen we de invasie van verbrandingsmotoren.

We zijn een eeuw verder. Waarop moeten we letten om elektrische auto's opnieuw tot een massaal succes te maken? Ze zijn in elk geval veel energie-efficiënter. Maar het komt er op aan dat de nodige energie een hernieuwbare oorsprong heeft en niet leidt tot meer kolencentrales. Het elektriciteitsnetwerk dient natuurlijk aangepast. De nieuwe auto's kunnen inderdaad hernieuwbare energie stockeren. Maar het blijft een vraagteken of batterijen daartoe wel het meest geschikt zijn, want je kan ze niet blijven heropladen. Die batterijen vormen een knelpunt: de kostprijs daalt onvoldoende snel, lithium is lang niet onbeperkt voorradig wat het onzeker maakt of er over 20 jaar voldoende aanbod is. Hergebruik kan helpen, maar is nog niet voor morgen.

Werk aan de winkel dus om deze omslag tot een goed einde te brengen.

Dirk Barrez - met dank aan Bert De Wel

(1) Klik voor PALA opinie Van crises tot sociaalecologische economie, met voorstel voor omschakeling naar elektrische auto op basis van hernieuwbare energie

Klik voor artikel Cut out EU loopholes to avoid an electric shock

Klik voor document How to Avoid an Electric Shock - Electric Cars: from Hype to Reality (even geduld oefenen bij downloadan want 1,7 MB groot)

Lees ook