Home

Welke rol kan civiele samenleving spelen in grote transitie?

Een vraag voor de
Reimagining Activism Conference in Berlijn

Laten we onszelf niets wijsmaken, de professionele NGO wereld is niet in staat om de belangrijkste globale trends die ons toenemend in crises dompelen te keren. Waarom? Omdat ze niet opgewassen is tegen de heersende politieke en economische belangen. Dat schrijft Barbara Unmüssig van de Heinrich Böll Stiftung.

Anderzijds merkt ze op dat NGO’s sommige projecten als bv. kolencentrales of zelfs beleidskeuzes kunnen tegenhouden of stoppen. Dat is zeker zo als ze sterke allianties sluiten. Ze zijn ook kritische waakhonden die het debat aanvuren en alternatieven formuleren.

Maar toch, in het licht van de crises die op ons afkomen en van de hoogdringendheid van fundamentele transities, moet de civiele samenleving veel sterker uit de hoek komen, vindt Barbara Unmüssig. Ze moet veel strategischer tewerk gaan, efficiënter coördineren, meer nadenken over hoe ze tewerk gaat en de zelf veroorzaakte versplintering overwinnen. Ook mag ze zich niet laten gebruiken of misbruiken door regeringen. (db)

Lees het volledige artikel Six hypotheses on the role of civil society actors in the Great Transition

Nogal wat civiele samenleving organisaties of CSOs verzamelen van 5 tot 7 november in Berlijn voor hun Reimagining Activism Conferencemeer info

Regio's: 

Lees ook

VOOR DE KOST. 40 mensen over hun job en echt werk

cover Voor de kost. 40 mensen over hun job en echt werk

Pala aanbod €14 i.p.v. €22,99 
gratis verzending 

Een economie in verandering betekent ook transitie in ons werk. 40 mensen uit de meest verschillende sectoren vertellen over de bedreigingen en uitdagingen voor hun jobs: sommige overleven, andere staan onder druk en voortdurend komen er nieuwe beroepen aan. Wat opvalt is hoe graag mensen werken … maar ook dat ze meer greep op hun werk wensen en willen meedenken over hoe dat werk beter kan.

14,00 €