Home

Eén jaar corona. Misschien kennen we al de miskleun van de eeuw

Een jaar geleden zijn virologen gebiologeerd door een nieuw virus. De meesten raken zo gefascineerd dat ze zich niet kunnen inbeelden dat de wereld dit virus liever kwijt dan rijk is. Hun miskleun veroorzaakt een catastrofe. Hun ‘keuze’ om het virus onder ons te laten zorgt voor blijvend gevaar.

Weken- en zelfs maandenlang misten virologen in vele landen de kans om het gevaar te vatten en tijdig te waarschuwen: hou dit coronavirus weg, laat het niet binnen. En vervolgens verzuimden ze om te adviseren alles te doen om het meteen uit te roeien.

Hun argumenten dat zij dit niet zo snel konden inzien en niet konden voorzien, zijn vals. De waarheid is dat zij aantoonbaar tekortgeschoten zijn, als wetenschappers, als adviseurs, als verantwoordelijke burgers… Want nogal wat collega’s in andere landen presteerden veel beter en handelden veel sneller.

Er bestaan wel degelijk virologen die hun samenlevingen direct waarschuwden, die razendsnel voorstelden om gezondheidscontroles te doen en zelfs grenzen te sluiten, die adviseerden om elke uitbraak in de kiem te smoren en hun landen coronavrij te maken en te houden. Hun aanpak verloopt geregeld heel moeilijk maar is onvergelijkbaar succesvoller en maakt zelfs een toekomst zonder virus mogelijk.

Onaanvaardbaar: vele virologen vormden het welkomstcomité voor corona

Jammer voor de hele wereld en bovenal voor alle mensen die kreunen onder het coronaleed, ziek werden of zelfs stierven, bleven tal van virologen onbegrijpelijk lang blind voor het gevaar.

Ongetwijfeld een uiterst sterke kandidaat
voor miskleun van de eeuw

Erger, zij vormden zelfs het welkomstcomité voor corona, een virus dat “zoals de griep zijn toer van de wereld moet doen”, zo luidde maandenlang hun ‘beste inschatting’. Daarmee veroorzaakten deze ‘wetenschappers’ zelf een catastrofale pandemie en zijn ze de eerste verantwoordelijken voor de grootste crisis in 75 jaar. Ongetwijfeld kennen we een eerste uiterst sterke kandidaat voor miskleun van de eeuw.

Hun tekortkomingen en zware fouten zijn onaanvaardbaar. Net omdat het anders kon, en anders moest. Hun beste collega’s in vooral Oost-Azië en Oceanië bewezen dat bijziendheid en dodelijk traag inzicht perfect te vermijden waren. Nooit minimaliseerden zij het gevaar, laat staan dat ze het zouden ontkennen. Zij verspeelden niet de kans om hun samenlevingen te waarschuwen en te beschermen.

Hun gevaarlijke ‘keuze’ om het virus onder ons te laten

Uiterst merkwaardig is dat overheden, parlementen, universiteiten en samenlevingen geen opheldering en verantwoording eisen over het manifeste falen van hun 'deskundigen'. Nog vreemder is dat deze hoofdverantwoordelijken voor de huidige noodsituatie mee in de cockpit van het beleid blijven zitten. Het is onverstandig om te blijven vertrouwen op dezelfde ‘deskundigen’ van wie de onachtzaamheid ons noodlottig is geworden. En die zelfs niet de wetenschappelijke waarde respecteren om vergissingen en fouten te willen inzien en toe te geven, laat staan dat ze er zich diep voor hebben geëxcuseerd. Wat in het geval van een zo immense ramp het absolute minimum is.

Dat verantwoordingsproces is veel meer dan louter terugkijken en de geschiedenis correct analyseren, het is brandend actueel. Want waar doen de falende virologen ons meest waarschijnlijk belanden? In een wereld waar vaccins een relatieve bescherming zullen bieden maar het virus niet uitgeroeid geraakt.

Het gevoerde beleid geeft het virus
de kans om ons te blijven terroriseren

Het gevolg is niet alleen dat farmabedrijven verzekerd blijven van een lucratieve markt. Het betekent vooral dat het virus de kans blijft krijgen om te muteren en ons te overvallen met varianten die veel besmettelijker zijn. Of veel dodelijker. Of waartegen alle bestaande vaccins niet langer werkzaam zijn… en de wetenschap machteloos staat.

Kunnen we dus voor onze toekomst beroep doen op geschikte virologen, op betrouwbare waardige wetenschappers? Alerte onderzoekers die een jaar geleden meteen echt ongerust waren en dit virus wilden buitenhouden of zo nodig vernietigen. Indien die hier niet te vinden zouden zijn, dan zeker elders in de wereld.

Geen excuses voor politici

Pleit de verantwoordelijkheid van vele virologen de politici vrij? Neen, in geen geval. Natuurlijk heeft de kortzichtigheid en het trage verstand van hun adviseurs hen zwaar parten gespeeld. Maar echt bekwame politici overlopen bij dreigend gevaar alle mogelijkheden en kijken zeker naar wat anderen doen. Zo konden ze al in januari, een jaar geleden, leren dat sommige landen alles deden om het virus te bestrijden en uit te roeien.

Van hun adviserende ‘wetenschappers’ hadden ze moeten eisen om alle mogelijke alternatieven op tafel te leggen en zo hun rol echt te vervullen. Echt alerte ministers van gezondheid zouden hen snel en keihard confronteren met de heel verschillende inzichten, adviezen en aanpak van hun collega's. Niets daarvan is gebeurd.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur PALA.be en auteur van 10.000 doden & lockdown. Waren ze te vermijden?, 11 politieke dwaasheden en Transitie. Onze welvaart van morgen  

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook