Home

Hoe klimaatverandering extreem weer veroorzaakt

How a heat dome forms - BBC

Klik om te vergroten

Wie wil weten waarom klimaatverandering leidt tot langere en nog hetere hittegolven, langdurige droogten, heviger bosbranden en waterbommen, kan een degelijke en geïllustreerde uitleg goed gebruiken. Sommige massamedia bieden die ook.

Dit is nog maar het begin

Ondanks zestig jaar van waarschuwingen voor opwarming en klimaatverandering, is de uitstoot van broeikasgassen al vele decennia grotendeels op zijn beloop gelaten.

Extreem weer is nu meest zichtbare klimaatgevolg

Inmiddels is de temperatuur op aarde al fors gestegen en zijn de gevolgen voor het klimaat op talrijke terreinen snel voelbaar en zelfs gevaarlijk geworden. Meest zichtbaar voor iedereen is het extremere weer dat ons overvalt.

Hittegolven met temperaturen die 40° bereiken zijn zelfs rond de Noordzee sinds juli 2022 geen afschrikwekkend toekomstbeeld meer. In meer ‘klassieke’ bakovens rond bijvoorbeeld de Middellandse Zee stijgt het kwik daar nog fors boven. In Pakistan, West-Australië en zelfs Canada zijn recent temperaturen van net boven of onder 50 graden genoteerd.

Langdurige droogten – onder andere de ergste droogte in 1000 jaar in het zuidwesten van Noord-Amerika – slaan vaker toe, met heel nefaste gevolgen voor al wie en al wat water nodig heeft: mensen, dieren, planten… daarbij ook het zo noodzakelijke voedsel voor de wereldbevolking want zonder water geen landbouw.

Er zijn vanzelfsprekend ook de bosbranden die vaak opduiken bij droogten. Op steeds meer plaatsen zijn ze een nachtmerrie die plots echt blijkt.

Iets meer dan een jaar geleden werden België en Duitsland getroffen door het uiterst gevaarlijke fenomeen van de waterbom: extreem veel regenval in extreem korte tijd. Ook Oost-Australië leerde het verschijnsel recent al te goed kennen.

Die zware hittegolven, droogten, bosbranden, extreme regenval en dodelijke overstromingen zijn te wijten aan de klimaatverandering die de mensheid zelf heeft veroorzaakt.

De relatie tussen klimaatverandering en extreem weer

Hoe extremer weer verband houdt met klimaatverandering wordt uitgelegd in een interessante bijdrage van de Britse openbare omroep BBC, geïllustreerd met duidelijke figuren voor hittegolven en extreme regenval. Ook Wikipedia maakt wijzer over hoe klimaatverandering het weer verandert en over extreem weer.

Misplaatst optimisme helpt niet

En dit is nog maar het begin. Want de voorzienbare tijd kan de temperatuur op aarde enkel maar verder toenemen. Daarvoor zijn de nodige broeikasgassen immers al in de atmosfeer beland… en daarenboven lukt het maar niet om de uitstoot ervan te verminderen, laat staan om die snel en drastisch te verlagen. Misplaatst optimisme hierover kunnen we missen.

Dubbele inspanning nodig: nuluitstoot én aanpassen

Te laat ingrijpen maakt nu een zware dubbele inspanning noodzakelijk, namelijk zowel afstappen van fossiele brandstoffen als een almaar moeilijkere en duurdere aanpassing aan de toenemende en ingrijpende klimaatverandering. Want naast de overduidelijke impact op het weer, wacht ons nog meer.

Er is onder andere de onontkoombare verhoging van de zeespiegel – waarbij onbekend blijft hoe snel en hoeveel we land en steden aan zee zullen moeten prijsgeven -  en de torenhoge rekening die we zullen betalen voor de instortende biodiversiteit die heel zeker ons nu al kaduke voedselsysteem nog meer onder druk zal zetten.

Nu al betalen honderden miljoenen mensen - en straks miljarden – een zware prijs voor decennia van politieke veronachtzaming en onverantwoord trage aanpak van de meest urgente mondiale ecologische problemen.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be
Auteur van TRANSITIE. Onze welvaart van morgen en 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Bronnen
Extreme weather: What is it and how is it connected to climate change? - BBC artikel 20-7-2022
Effects of climate_change. Weather related changes – Wikipedia
Extreme weather - Wikipedia

Hoe behouden we dieren en planten? Biodiversiteit – Pala 15-1-2019
Klimaat en transitie na Glasgow. Vermijd ongefundeerd optimisme – Pala 14-11-2021
Klimaatcrisis. Al 50 jaar geen effectieve klimaatpolitiek – Pala 10-4-2019
Staat ons ruimteschip aarde in brand? Klimaatverandering – Pala 2-1-2019

Vind meer Pala artikels onder het trefwoord klimaatverandering in het Pala woordenboek

Regio's: 

Lees ook