Accueil

ACP-landen eisen betere handelsakkoorden met de EU

De top van staatshoofden en regeringsleiders van de 79 ACP-landen - vroegere Europese kolonies uit Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan - in de Soedanese hoofdstad Khartoem werd vrijdag afgesloten met forse kritiek op de Europese Unie. De ACP-landen pikken het niet dat de EU de deadline van 31 december 2007 blijft hanteren voor de nieuwe, geliberaliseerde handelsakkoorden. De ACP-landen genieten nu nog van een voorkeursbehandeling op de Europese markt. Die afspraken zijn niet in overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Als de EU producten en diensten uit bepaalde landen zonder beperkingen toelaat op haar markt, moeten die landen ook hun grenzen openstellen voor Europese exporteurs, vindt de WTO.
De EU onderhandelt daarom al sinds 2002 over Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) met de zes regio's waarin ze de ACP-landen heeft opgedeeld. Begin 2008 moeten die akkoorden in werking treden. Vele ACP-landen, en zeker de armste landen, voelen zich nog lang niet klaar om het binnen 13 maanden op te nemen in een vrije markt tegen de veel sterkere Europese concurrenten. Vele landen hebben nog niet eens grondig bestudeerd wat de gevolgen van de EPA’s precies zullen zijn. Zij zeggen dat ze niet de tijd en de middelen hebben gekregen om hun landbouw en hun industrie voor te bereiden op dat nieuwe tijdperk. De ACP-landen willen bijkomende financiële middelen van de EU om zich beter voor te bereiden op een toekomst waar de concurrentie veel harder zal spelen. De Europese Commissie heeft hier wel begrip voor, maar vindt dat die kwestie buiten de eigenlijke handelsovereenkomsten moet blijven.
Over de situatie in gastland Soedan, waar sinds 2003 een zwaar conflict woedt in de provincie Darfoer, bleven de ACP-landen erg vaag. De Verklaring van Khartoem veroordeelt alleen in algemene termen "genocide, de ontkenning van genocide, etnische zuiveringen en alle misdaden tegen de menselijkheid”.

IPS
Slotverklaring van Khartoem van ACP Group of States: http://www.acpsec.org/

Regio's: 

Lees ook