Accueil

China publiceert als eerste een ‘groen’ BNP-cijfer

Als nationale index is het een primeur, de publicatie van een ‘groen’ bruto nationaal product door de Chinese overheid. Dit rapport kijkt niet alleen naar de productie van welvaart en naar economische groei maar verrekent ook de ecologische kosten van die groei. Die kosten zouden 63 miljard dollar bedragen in 2004. Dat zijn dan economische verliezen ter grootte van 3 procent van het gewone bruto nationaal product. Ruim de helft daarvan – 56 procent - is het gevolg van waterverontreiniging, 43 procent is de kost van luchtervervuiling.
Daarmee is duidelijk dat de zo dikwijls bejubelde Chinese economische groei voor een groot deel onbestaande is. Ontwikkeling wordt verkeerdelijk verengd tot economische groei en gaat ten koste van het milieu en van de gezondheid van de Chinezen. Die huidige groei tast met andere woorden het natuurlijk en menselijk kapitaal aan van het land. Zo zijn wel 400 miljoen stadsbewoners blootgesteld aan zwaar verontreinigde lucht. Niet verwonderlijk voor wie weet dat 5 van de 10 meest vervuilde steden op aarde Chinese steden zijn.
Komt daarbij dat ‘groen’ wel degelijk tussen aanhalingstekens moet geplaatst want dit rapport is nog een zware onderschatting van de volledige ecologische kost van de economische ontwikkeling. Vele milieugevolgen zijn nog niet berekend en zitten dus nog niet vervat in dit ‘groene’ BNP.

Bron: Worldwatch Institute  http://www.worldwatch.org/node/4626
Meer informatie op de website van de Chinese regering  http://english.gov.cn/2006-09/11/content_384596.htm
Pleidooi en petitie voor een goede meetlat om welvaart te berekenen http://www.pala.be/palabrief.php?showarticle=1&id=00053

Landen: 
Thema: 

Lees ook