Accueil

Conferentie buigt zich over globalisering van geweldloosheid

Eind juli hield de War Resisters’ International (WRI) in de buurt van het Duitse Paderborn (Westfalen) een internationale conferentie over de uitdagingen van de globalisering voor de wereldwijde vredesbeweging. De WRI is een netwerk van radicaalpacifistische ‘grassroots’ organisaties, actief in meer dan 40 landen, verspreid over alle continenten, dat ontstond in 1921 als een reactie van verontruste burgers op de slachtpartijen van de Eerste Wereldoorlog. Het idee van ‘nooit meer oorlog’ is al die jaren de basis gebleven waarop uiteenlopende groepen zich laten inspireren om met vreedzame middelen te streven naar duurzame veranderingen in de samenleving zodat de dieperliggende oorzaken van oorlog kunnen worden weggenomen. In de context van de huidige economische globalisering, de veranderende machtsverhoudingen sinds het einde van de Koude Oorlog en de strijd tegen het terrorisme drong een aangepaste strategie van de vredesbeweging zich op. In de mondiale ‘beweging van bewegingen’, die stilaan vorm krijgt tijdens de diverse Sociale Fora, was de stem van de vredesbeweging totnogtoe veeleer marginaal. Diverse sprekers wezen erop dat een aangepaste strategie van geweldloosheid een enorm potentieel bezit om de veranderingen van onder uit mee mogelijk te maken. Geweldloosheid is echter meer dan alleen een techniek, het verandert de manier van omgaan met de gevolgen van globalisering. Hier komt de pacifistische strategie meer dan eens in botsing met de traditionele marxistische benadering van ‘bevrijding’, zoals dat bijvoorbeeld tot uiting kwam op het World Social Forum in Caracas in januari van dit jaar. Simon Harak, coördinator van de Amerikaanse Stop the Merchants of Death-campagne, legde haarfijn de zeer nauwe banden bloot tussen de bewapeningsindustrie, de grote olieconcerns en de huidige Amerikaanse regering. Maar hij wees eveneens op het gevaar van Chavez’ populisme in Venezuela dat een nieuwe bewapeningsronde in Latijns-Amerika op gang brengt.  De oorlog in Libanon wierp een schaduw over de conferentie, maar belette Israëlische en Palestijnse vredesactivisten niet om hun samenwerking nog te versterken tegen de oorlogslogica van beide kanten in. (eigen berichtgeving)

War Resisters’ International:
http://www.wri-irg.org
Columns van Uri Avnery  (Gush Shalom) over de oorlog in Libanon:
http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1155756075/index.html

Regio's: 

Lees ook