Accueil

De mens: werken en inkomen

Obers en leraars, kappers en softwareontwikkelaars, bijna twee op de vijf mensen is actief in de dienstensector.
Fabrieken vormen de belangrijkste werkomgeving voor iets meer dan één op de vijf mensen die de kost verdienen in de industrie.
En jawel, het zal velen misschien wel verrassen hoeveel landbouwers de wereld telt. Al te makkelijk nemen we als referentiepunt onze eigen samenlevingen waarin de boeren gereduceerd zijn tot een kleine minderheid. Maar nog altijd werken twee op de vijf mensen in de landbouw. Voor een goed begrip, daar horen ook de dertig miljoen vissers en de bosbouwers bij. Een overzicht geeft volgende kleine tabel.

Verdeling van werkende mensen over de economische sectoren (bron IAO)
Jaar 2005 Landbouw industrie diensten
Hele wereld 40 %  21 %  39 %

Een volgende tabel vertelt wat de waarde is van wat de verschillende sectoren in onze wereldeconomie voortbrengen. Dan merk je dat de veertig procent mensen die in de landbouw werken maar vier procent voortbrengen van de mondiale welvaart. De vrucht van hun inzet is dus in vergelijking met de industrie of de dienstensector ontzettend veel lager gewaardeerd dan een argeloos iemand op basis van hun aantal zou kunnen vermoeden.

Vergelijking waarde wereldproductie landbouw, industrie, diensten (bron Wereldbank)
Jaartal 2004 Landbouw Industrie diensten
Hele wereld 4 %  28 %  68 %

www.ilo.org    www.worldbank.org
Web-tv-reportages over werk en inkomen http://www.ikwilniet.org/video.php
Eigen berichtgeving

Regio's: 
Thema: 

Lees ook