Accueil

Economische Partnerschapsakkoorden gaan verkeerde kant uit

De onderhandelaars van de ACP-landen, de groep van 79 ex-kolonies uit Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan, zijn allerminst gelukkig met de manier waarop de onderhandelingen met de Europese Unie verlopen over de Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s). Deze week zou er een doorbraak moeten komen op een conferentie van de handelsministers in Brussel, maar het is weinig waarschijnlijk dat er een akkoord komt. De EPA’s hadden een nieuw ontwikkelingsinstrument moeten worden, maar omdat de Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is vastgelopen, dreigen de kleinste economieën onder de voet te worden gelopen. Sommige kleine eilandstaten zullen daarom misschien helemaal afhaken. De discussies over de nieuwe handelsovereenkomsten tussen de EU en ACP-landen begonnen in 2002 en worden nu geëvalueerd. De akkoorden zouden eind 2007 rond moeten zijn, om op 1 januari 2008 in werking te kunnen treden. In 2000 ondertekenden de ACP-landen het verdrag van Cotonou, dat de grote lijnen vastlegde van de toekomstige samenwerking met de EU. De EPA’s zouden de ontwikkeling in de hand moeten werken en bijdragen aan armoedebestrijding en integratie in de wereldhandel. Dat is nu helemaal niet het geval, vinden de critici. De EU deelde de ACP-landen op in zes regio’s waarmee aparte handelsverdragen worden afgesloten, maar toch steekt de eenheidsaanpak van vroeger weer te kop op. Bij het begin van de onderhandelingen gingen de ACP-landen er nog van uit dat er tegen 2004 een nieuw wereldhandelsakkoord zou zijn. Boeren en ondernemers in de ACP-landen en NGO’s in Europa kanten zich tegen het principe van de ‘wederkerigheid’. Die kritiek wordt nu ook overgenomen door het Europese Parlement en sommige Europese regeringen.

IPS
ACP-secretariaat: http://www.acpsec.org/
Europese Commissie & Ontwikkelingssamenwerking:
http://ec.europa.eu/comm/development/index_en.htm
Lijst van zes ACP-landengroepen: http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/plcg_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/legalframework_en.htm
Kritiek van South Centre op EPA’s: http://www.southcentre.org/Events/2006Oct_EPA_conference.htm
Artikel en video ‘Wanneer handel onvrij maakt’  www.pala.be

Regio's: 

Lees ook