Accueil

Einde Multivezelakkoord dramatisch voor Afrikaanse textielindustrie

Volgens een rapport van de Internationale Federatie van Textielarbeiders (ITGLWF) is het einde van het Multivezelakkoord vooral in Afrika hard aangekomen. Sinds januari 2005 zouden al 250.000 banen verloren zijn gegaan in de Afrikaanse textielindustrie, waarbij ruim een miljoen gezinsleden werden getroffen. De meeste textielbedrijven sloten de deuren of ontsloegen arbeiders in Lesotho, Zuid-Afrika, Swaziland, Nigeria, Ghana, Mauritius, Zambia, Madagaskar, Tanzania, Malawi, Namibië en Kenia.
De internationale textielvakbond roept de Afrikaanse regeringen op om dringend efficiënte maatregelen te nemen ter bescherming van de textielsector. Nieuwe investeringen moeten het tij keren en wetten zouden moeten zorgen voor een betere bescherming van de rechten van de arbeiders.
Het Multivezelakkoord (MFA) ging van start in 1974 en was oorspronkelijk bedoeld om de grootste textielmarkten (VS, Canada en EU) te beschermen tegen goedkope import uit de nieuw opkomende industrielanden van Azië. Het quotasysteem zette de grote Aziatische textielproducenten ertoe aan te investeren in onder meer Afrikaanse landen om aldus te ontsnappen aan de beperkingen van het MFA. Een land als Lesotho kon hier sterk van profiteren vooral sinds het een gunstig exportregime wist te bedingen met de VS. De 56.000 banen in de lokale textielindustrie waren zo goed als de enige industriële werkgelegenheid in het kleine land. Bijna alle textielbedrijven zijn er in handen van Aziatische multinationals. Sinds het MFA onder druk van de Wereldhandelsorganisatie werd opgeheven, is het voor de Aziatische textielbedrijven opnieuw interessanter én goedkoper om in eigen land te produceren. Met massale werkloosheid in Afrika als direct gevolg. Het probleem is dat de meeste landen heel kwetsbaar zijn en er nauwelijks alternatieven voor handen zijn. De Economische Commissie voor Afrika van de VN vindt dat Afrikaanse landen moeten investeren in gespecialiseerde textielproducten.

Internationale Federatie van Textielarbeiders:
http://www.itglwf.org/Focuspage.aspx?issue=14&langue=2
Wereldhandelsorganisatie en textiel:
http://www.wto.org/english/tratop_e/texti_e/texti_e.htm
Economische Commissie voor Afrika van de VN:
http://www.uneca.org/fr/fr_main.htm
News from Africa:
http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/articles/art_10751.html

Thema: 

Lees ook