Accueil

Haalt Afrika de Millenniumdoelstellingen?

Toen de 189 staatshoofden en regeringsleiders in september 2000 de Millenniumverklaring van de VN plechtig ondertekenden, gingen ze er nog vanuit dat de Millenniumdoelstellingen tegen 2015 zouden worden gehaald. Zes jaar later is het plaatje wat Afrika betreft een stuk minder rooskleurig. Hoe langer hoe meer indicatoren wijzen erop dat Afrika weliswaar vooruitgang boekt, maar lang niet genoeg om de streefcijfers te halen tegen 2015. Maar vooral de rijke landen blijven in gebreke bij de uitvoering van de achtste doelstelling, vinden actievoerders in Europa.
De arme landen moeten zorgen voor een ‘goed bestuur’ zodat de hulp goed kan worden besteed. Het probleem van de schuldenlast blijft echter een zware hypotheek leggen op de ontwikkeling van Afrika, net als de ongelijke handelsverhoudingen en de gesubsidieerde voedselproductie en dumpingpraktijken van de ontwikkelde landen. Daaraan raken vraagt veel meer moed dan méér geld ter beschikking stellen voor ontwikkelingssamenwerking. Jaarlijks geven de rijke landen 68 miljard dollar aan hulp, terwijl ze 300 miljard dollar uitgeven aan het ondersteunen van hun eigen landbouw. Een koe in de EU krijgt gemiddeld 2 dollar subsidie per dag, een bedrag dat de meeste Afrikanen niet eens hebben om te overleven.

News From Africa: http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/articles/art_10797.html
Eurizons - European Tour For Global Responsibility:
http://www.eurizons.net/index.php?id=8&artid=10

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €