Accueil

Hoe zit het met de discriminatie van wie werkt? Soms beter, soms verontrustend

Ook al bespeurt de Internationale Arbeidsorganisatie verbetering, evengoed ziet ze de ongelijkheid groeien in inkomens en jobkansen. En discriminatie op de werkvloer blijft een groot probleem.
Geslacht, ras en religie zijn al klassiekers als het om discriminatie gaat van werknemers. Meer recent is daar de aandacht voor aspecten als leeftijd, seksuele geaardheid, HIV/aids-besmetting en invaliditeit bijgekomen.
Bekijk even de verdeling van de goede kwaliteitsjobs. Dan gaan die voor slechts achtentwintig procent naar vrouwen. Ook al is er een positieve evolutie merkbaar, gelijkheid is dit allerminst nog lang niet.
Vele landen nemen maatregelen tegen discriminatie. In de formele economie heeft dat ook effect. Maar er is zeker in ontwikkelingslanden een fors groeiende informele economie waar de armpjes van de overheden te kort zijn om de gelijke arbeidsrechten van honderden miljoenen werkende mensen te garanderen.
Een groeiende kwaal is genetisch onderzoek om aan de weet te komen welke ziekterisico’s mensen lopen. Genetische discriminatie is al meermaals aangetoond en door rechters veroordeeld.

Global Report on Equality at Work 2007 – korte inhoud
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_082596
Global Report on Equality at Work 2007 – volledig rapport (in het Engels, bestaat ook in Frans, Duits, Spaans en Russisch)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf

Regio's: 
Thema: 

Lees ook