Accueil

Liberia zegt alle houtkapconcessies op

Aan de vooravond van de zesde bijeenkomst van het Bosforum van de Verenigde Naties (UNFF) in New York heeft de nieuw verkozen Liberiaanse president, Ellen Johnson-Sirleaf, aangekondigd dat haar land alle lopende houtkapconcessies met onmiddellijke ingang opzegt. Zij maakt daarmee duidelijk dat Liberia werk wil maken van de aanbevelingen van het Forest Concession Review Committee. Dat orgaan had vorig jaar al aangedrongen op een grondige hervorming van het Liberiaanse concessiesysteem dat verantwoordelijk wordt geacht voor de illegale exploitatie van de bosrijkdommen en het voortduren van de gewapende conflicten in het land en de buurlanden. De internationale NGO Global Witness heeft de beslissing van Sirleaf positief onthaald. Global Witness hoopt dat de nieuw verkozen regering bijkomende maatregelen zal nemen om een duurzame houtexploitatie mogelijk te maken die de bevolking laat delen in de opbrengst van de natuurlijke rijkdommen. Totnogtoe was de houtkap veeleer een bron van conflicten en instabiliteit. In december had de VN Veiligheidsraad de sancties op de export van Liberiaans hout nog verlengd.

www.globalwitness.org

www.un.org/esa/forests/index.html

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook