Accueil

LivreAcesso.Net: toegang tot informatie die overheid niet biedt

De Braziliaanse federale grondwet voorziet in het recht van alle burgers op toegang tot publieke informatie.  Zo hoort het ook in een democratisch land, want geen democratie zonder transparantie en recht op informatie. Maar de Braziliaanse wetgever heeft totnogtoe nagelaten om een kader te scheppen die dat recht ook echt toepasbaar maakt. Het gevolg is dat essentiële overheidsinformatie maar mondjesmaat beschikbaar is en dan nog alleen voor hen die weten hoe en waar te zoeken. Corruptie en rechtsonzekerheid maken dan ook vooral slachtoffers onder de armste bevolkingsgroepen die nauwelijks hun rechten kennen en zeker geen dure advocaten kunnen betalen. Om aan dit democratisch deficit wat te verhelpen, is half januari de interactieve portaalsite LivreAcesso.Net gelanceerd. Het initiatief gaat uit van de internationale mensenrechtenwaakhond inzake vrije meningsuiting, Article 19, genoemd naar het fameuze artikel in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De zeer actieve Braziliaanse civiele samenleving was al lang vragende partij naar meer transparantie en een afdwingbaar recht op informatie. De Braziliaanse afdeling van Article 19 werkt hiertoe nauw samen met de vakbondskoepel Central Única dos Trabalhadores (CUT) en de studentenvakbond UNE (União Nacional dos Estudantes). Het juridische vacuüm leidt nog al te vaak tot willekeur en onverantwoordelijkheid van overheidsambtenaren. Zonder informatie is het voor de burger ook onmogelijk om te participeren aan het beleid of enige vorm van controle uit te oefenen. Alleen over milieuzaken bestaat er op federaal niveau een minimaal wettelijk kader dat het recht op informatie van de burgers garandeert. De nieuwe portaalsite biedt informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met vrije meningsuiting, recht op informatie, transparantie, anticorruptie en controle en maakt gebruik van video's en podcasts om de drempel zo laag mogelijk te houden. Deelnemende NGO's kunnen hun informatie er makkelijk kwijt dankzij het Wiki-formaat. Wie zich registreert, kan deelnemen aan alle discussiefora.

Websites

LivreAcesso.Net (in het Portugees)

En specifiek voor Latijns-Amerika

Landen: 
Thema: 

Lees ook